Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 151 til 200 fra 1,459

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 arkitekt M.A.A., bygningsinspektør på Frederiksberg fra 1951 Bretton-Meyer, Hans Wilhelm Wain (I223)
 
152 Arkitekt m.a.a., kgl. bygningsinspektør.
Nekrolog i Berlingske Tidende 23-09-2015:
Han blev tømrer og bygningskonduktør, før han gik på Kunstakademiets Arkitektskole. Efter sin afgang i 1964 var han ansat hos bl.a. Arne Jacobsen og Henning Larsen. I 1980'erne etablerede han egen tegnestue på Søholm. Mange af hans tegninger er præmieret, og han har bl.a. modtaget Margot og Thovald Dreyers Hæderspris. I 1984 blev han kgl. bygningsinspektør og 1987 hof- og inventarieinspektør.
Senere har han beskæftiget sig med ældre bygninger, og han har udvist pietet over for kulturarven samtidig med, at de ældre bygninger er blevet gjort anvendelige til nutidige formål. Han er ikke mindst kendt for Universitetsbiblioteket i Fiolstræde i København og det nærliggende Metropolitananneks. Desuden har han udført en række opgaver for Københavns Universitet, Sorgenfri Slot og landstedet Søholm, der ligger ved Emdrup Sø. Af nybygninger er han ikke mindst kendt for tilbygningen til Nivaagaards Malerisamling og den japanske ambassades repræsentationslokaler i Hellerup.
Han har også slået streger for en række ombygninger og byfornyelsesprojekter blandt andet for Nationalmuseet.
Davis Bretton-Meyer var en af initiativtagerne til den danske Pro Venizia komite, hvor han lagde et betydeligt arbejde i etableringen af et dansk refugium for kunstnere, forfattere, arkitekter og andre i en del af klosteret på begravelsesøen, S. Michele, i Venedig. 
Bretton-Meyer, Jens Lucas David (I224)
 
153 arkitekt og bygningsinspektør i København
Se iøvrigt Kraks Blå Bog 1976 
Ramsby, Svend (I641)
 
154 arkitekt, kgl. bygningsinspektør
Se iøvrigt Kraks Blå Bog 1943 
Olrik, Jørgen Christian Fenger (I236)
 
155 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Friis, P.L. (I334)
 
156 Assessor, siden Justitiarius ved Viborg Overret (dvs. retspræsident), K. af D.
ATB: stud i Ribe 1821, cand.jur. 1826, samme år volontør i Danske Kancelli, 1833 Kancellist, 1839 Assessor i Viborg Landsoverret, 1847 virkelig Assessor, 1859-78 Justitiarius, 1852 Justitsråd, 1868 Konferentsråd, 1878 Kommandør af Dannebrog. 
Tang, Christen Noe (I26)
 
157 assistent i Udenrigsministeriet Funch, Nanna Henriette Sophia (I2686)
 
158 ATB: 1816 Stud. fra Borgerdydsk., 1820 cand.theol. (egr.), Lærer ved Borgerdydsk., 1827 Sgpr. Slotsbjergby og Sludstrup (v. Slagelse), udg. samme år 'Psalmer og mandelige Sange' af Th. Kingo, 1855 Sgpr. v. Vor Frelsers Kirke.
5 sønner, 5 døtre 
Fenger, Peter Andreas (I3311)
 
159 ATB: 3 sønner, 6 døtre
Se i øvrigt: https://da.wikipedia.org/wiki/Theodor_Fenger 
Fenger, Rasmus Theodor (I3324)
 
160 ATB: Adj. i Aarhus, 1848 præst i Flensborg, 1864 præst på Fyn Thomsen, Andreas Evald Meinert (I3302)
 
161 ATB: Gaardejer i Jylland Thomsen, Theodor Emil (I3305)
 
162 ATB: Geheimeetatsråd, Storkors af Dannebrog, 3 døtre, 7 sønner
Se i øvrigt: https://da.wikipedia.org/wiki/C.E._Fenger 
Fenger, Carl Emil (I3323)
 
163 ATB: Handelsmand og konsul i Riga, 2 børn Fenger, Nicolaj Frederik (I3320)
 
164 ATB: Opholdt sig på Vosborg fra 1837 til 1868 Fenger, Johanne Marie Christine (Hanne) (I3294)
 
165 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Beck, P.H. (I3309)
 
166 Avis-Nekrolog:
Fhv. kaptajn Georg Hansen, Rudkøbing, døde i gaar, 92 aar gammel.
Sin første uddannelse fik Hansen i sejlskibene. I 1890 tog han styrmands-,
skibsfører- og maskinisteksamen. I omtrent en menneskealder har han haft sit
arbejde i havforskningensfarten. Mange hold fra udlandet henvendte sig til ham
for at faa raad bed udrustning til undersøgelsesskibe og vejledning til
indretning af moderne fiskeredskaber om bord paa disse.
Hansen blev kaptajn paa havundersøgelsesskibet Thor i 1904 og senere paa
Margrethe, indtil det forliste ved juletid 1913 i nærheden af Vestindien.
Under første verdenskrig var han beskæftiget med videnskabeligt arbejde under
professor Johs. Schmidt. Fra 1920-21 var han fører af ms Dana [Dana I) og
senere ss Dana [Dana II] under dette skibs jordomsejling 1928-30. Sit andet
forlis oplevede han juni 1935, da en tysk fiskertrawler i tæt taage sejlede
Dana i sænk i Vesterhavet. I 1938 tog han sin afsked og slog sig ned paa sin
fødeø, Langeland.
Lige til sin død fulgte han med levende interesse med i det arbejde, der
foretages af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser paa Charlottenlund Slot. 
Hansen, Georg Johan Theodor (I1460)
 
167 Avisannonce: Bisat 10.10.1976 kl. 12 fra kapellet, Garnisons kirkegård.
Var efter sin konfirmation i huset "hos Rigmors forældre ligesom sine søstre"
tog siden (1920'erne) til Kbh., hvor hun lærte at sy hos sin bror Frits, der
havde egen skrædderforretning. Var "presser" i forskellige mindre systuer
(m. 5-20 ansatte) - jvf. Tommy. 
Hansen, Nora Laura Margrethe (I1061)
 
168 B. of Sc. in home economics fra Pratts Institute, Brooklyn Dugan, Dorothy Grace (I977)
 
169 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, W.R. (I255)
 
170 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, E.T. (I147)
 
171 Bachelor of Fine Arts fra Tulane University i New Orleans Xanten, Emily Ruth (I144)
 
172 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, H.P.T. (I148)
 
173 Både hans senere svigersøn Jens Grouleff, og den senere præst og seminarieforstander Hans Peter Barfoed er begge gået i Rosmos skole hos Wisti Smollerup Smollerup, Wisti (I2098)
 
174 Båren af Mette Færgemands, faddere: Niels Bøg, Ras Bøg, Kroer-Søren af Eeg,
Ane Cathrine Guldmand ibid. og Ras Basses kone af Tillerup. 
Bøg, Peder Jensen (I1419)
 
175 Båren af Niels Rungborgs Kone af ...., faddere: Ras og Søren Bonde af Dejret
og store Laurs Hansen af Till:, Kirsten Hulkins og Eva af Eeg. 
Bøg, Peder Jensen (I1420)
 
176 Barnets navn er anmeldt af Faderen uden Daab i Hh. til Lov af 4.3.1857
Forældre: Skomager Peter Julius Jakobsen og Hustru Anna Elisabeth (Kaiser), Bernstorfvej 10 B

Anm: Md 28 Aar
Jdm. Ang Hansen?
Fører i Henh. til Navnebevis meddelt den 31. Decbr. 1908 af Politimesteren i Frederiksberg Birk, fremtidig Familienavnet Landler i Stedet for Jakobsen (Jvf. Alm. J. III No. 227/1909)
Den 1. Marts 1909 
Landler, Dagmar Caroline (I848)
 
177 barnløs, men gift med enke med 6 børn, havde gård ved Odder. Petersen, Aage Tang (I310)
 
178 Befragter, statsautoriseret skibsmægler.
Student 1936 Skt. Jørgens Gymnasium, elev skoleskibet Danmark jun.-nov. 1936, i lære hos A.P.Møller 1937-39, Højere Handelseksamen 1940, speditør hos Nøltingk & Cordes 1940, Albert Jensen A/S 1940-41, Hugo Stinnes GmbH i Duisburg-Ruhrort og Wien 1941-44, KOKS A/S, Wilders Plads, Prima Kulimport, Alfred Petersen, Charlottenlund, Holte og Lyngby, Iversen & Jacobsen, Havnegade, kontorchef hos hos C.K.Hansen, Amaliegade 1946-68, prokurist hos Dansk Afrikansk Compagni 1968-82, Arne Wittrup 1983, Paradiso RKH fra 1983-87. 
Steen, Knud (I136)
 
179 Begr. mellem 5.1 og 27.1.1657 i Kirken
Sognepræst i Hellested, Stevns herred, Præstø amt, siden i Vordingborg.
Dobbelt ane (11.667 og 11.927) 
Hansen, Claus (I1921)
 
180 Begravelsesvæsents protokoller 1862 no. 2929:
Søndagen 26. Octbr. kl. 1 begraves Favnlæsser Søren Jensen Rønholt, gift, død 17. Octbr. 54 Aar gl. af Phtisis [Tuberkulose]. Bopæl Dronningensgade 8, fra (Ligugneret??) til Frels: Nørre Ass. Kgd.  
Jensen, Søren (I3169)
 
181 Begravet 4. søndag i advent 1759 (er det så 1758??), gl. 68 år - hun må altså
være født ca. 1691. Hun angives at være fra Salene. 
Karen .... (I2411)
 
182 Begravet fra Hellig Geist til Assistens Kirkegård, død af apopleksi, Frederiksberg Allé 5. Fogh, Magdalene Cathrine (I2043)
 
183 Begravet i Hørsholm fra København, Vor Frue.

Skulle iflg. Eline Birgitte Bojsen, f. Heramb's erindringer have været husjomfru hos underfoged Anders Grønlund. Hun skulle nærmest have forført den unge juridiske kandidat Jens Samuel Grønlund med det resultat, at hun måtte forlade huset og tage til Skelskør for at føde en søn, Anders, som siden blev herredsfoged i Nordborg. Siden giftede de sig og drengen blev lyst i kuld og køn. Tidlig enke. Førte hus for "Tante West" (hendes afdøde mands søster) og blev siden Økonoma ved Vajsenhuset.

Skelskør KB 1798: Jomfrue Juliane Maria Lind er fadder ved vægter Erich Pedersens datters dåb. 
Lind, Juliane Marie (I873)
 
184 Begravet i kapel nr 57 i Helligåndskirken Schou, Maren Christensdatter (I2057)
 
185 Begravet ved koret i Vordingborg kirke. Frees, Else Cathrine Clausdatter (I1935)
 
186 Begyndte på sin postrute 1.11.1894, dagen efter sit bryllup.

I vognmandsforretningen havde Jens Thomsen bl.a. 2 landauere. Moster Mille
(Emilie) fortæller 1993 om, hvordan familien et par gange om året kørte til
Holmsland og besøgte farmor og farfar på den forfaldne gård i Sønder Rødklit
hvodan vejen var dårlig og moderen skreg, fordi hun var bange for at vognen
skulle vælte og hvordan landaueren lige akkurat kunne komme gennem porten.

Flyttede til Lyngby vel ca. 70 år gammel 
Thomsen, Jens Jensen (I1079)
 
187 bestyrer af Bethesda (Bornholm), handelsgartner i Stubbekøbing Krarup, Aksel (I282)
 
188 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kaaber, A. (I702)
 
189 Bl.a. hans søster på ca. 16 år Marthe Margrethe Christiansdatter Due er
fadder ved hans dåb.
Borgerskab i Rønne som urmager 26,2,1833 (fol. 311) 
Due, Christian (I1149)
 
190 blandt fadderne er Mons. Cassau
FT 1834: Eggeslevmagle, et Huus hos (nevøen?) Skomager Ole Lisner, 30 år:
- Andrea Lisner, 65, Enke, hun får Almisse fra Skelskør
FT 1840: Eggeslevmagle, et Huus hos (nevøen?) Skomager Ole Lisner, 38 år:
- Ane Dorthe Frost, 70, Enke, Fattiglem
FT 1845: Eggeslevmagle, et Huus hos (nevøen?) Skomager Ole Lisner, 42 år, født i Skelskør:
- Dorthea Olsdatter, 79, Enke, Almisselem, født i Lynge, Sorø Amt
FT-1787: Skelskør købstad, Norden side af Ahlgaden, 10 hos (mosteren?) Mette Kirstine Bay, g.m. købmand Niels Jespersen:
- Andrea Dorthea Frost, 14 , Ugift, tienestefolk 
Frost, Andrea Dorothea (I2384)
 
191 Blandt fadderne skomager Ole Lisner i Eggerslevmagle. Petersen, Caroline Amalia (I2389)
 
192 Blandt fadderne ved dåben 1882 er Bådfører Lars Hansen (fasters mand) Watson, Carl Hansen (I1494)
 
193 Blandt fadderne ved dåben var ungkarl Robert Watson, Strandby
Faderen er udlagt som Ungkarl Frederik Rasmussen Hansen af Simmerbølle.
FT 1880: bor som plejebarn på gården i Strandby (3 år gl.)
FT 1890: bor som plejebarn på gården i Strandby (13 år gl.)
Ved konfirmationen 1891: Bor hos sin bedstemor, Enken Watson i Tranekær. 
Hansen, Katrine (I1681)
 
194 Blandt fadderne ved hendes dåb var Snedker Litzner i Skelskør. Petersen, Karen Marie (I1190)
 
195 Blandt fadderne, Hr. Peder Tang Harpøth, Peder (I787)
 
196 Blandt fadderne: Bådfører Lars Mikkelsens (sic!) Hstr. Caroline Rasmine Vatson
Gårdejer James Vatson i Pederstrup og Seminarieelev H. Vatson i Skaarup. 
Watson, Johanne Christiane (I1686)
 
197 Blandt fadderne: Gmd. Thomas Watson, Strandby
Kaldet Fritz Watson og g.m. Julie (iflg. Tommy)
I Julianes fødselsdagsbog står "Frits bryllupsdag 1912" under 3. august.
Kan det tænkes, at den Julie Vatson, Bederslev Skole, (som er født 28.4.83 og
død 20.4.1949) at hun er den samme Julie, som er gift med Fritz Hansen?
Er det ham, der er fadder ved broderdatterens dåb 1902 som
"Sømand Frits Hansen, Tranekær"? 
Hansen, Fritz Christian (I1465)
 
198 Blev begravet sammen med sin tvillingesøster på samme dag i samme kiste Hansdatter, Gjertrud Kathrine (I23177)
 
199 Boede 1972 Lykkesholmsallé 24 i Kbh. Holmqvist, Carla Augusta (I1332)
 
200 boede Drostrupvej 6 i Vejen Ingversen, Ketti (I477)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30» Næste»