Poul Steen - Slægtsnotater
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Notater


Træ:  

Match 1,801 til 1,838 fra 1,838

      «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37

 #   Notater   Knyttet til 
1801 Ved skiftet efter Andreas Watson, nævnes Christen Andreassen at være hans søn
uden for ægteskab med Pigen Marie Margrethe Nielsdatter. Christen skulle arve
alt, når Andreas' 2 brødre, Robert og James Watson havde fået 50 Rdl. hver.
Af boets aktiver på 329 Rdl bliver der efter mere end et års skiftebehandling
netop 50 Rdl. tilovers til Christen. 
Andreassen, Christen (I1691)
 
1802 Ved skiftet efter hans søsters mand Ole Knapsted Lisner i 1789, nævnes hans (anden) svoger ved navn Niels Jespersen Bruun i Skelskør. Bay, Christen (I3599)
 
1803 Ved sønnen Peder Egon Charly Gobergs fødsel angives han at komme fra Odense - en evt. faderskabssag kan sikkert kaste mere lys over dette. Petersen, Frederik (I5248)
 
1804 Ved trolovelsen med Christian Madsen Due optræder som kautionist foruden
hendes far Jacob Hovald, Povel Hovald 
Hovald, Anneke Jacobsdatter (I1148)
 
1805 Ved vielsen 1825 bor hun hos sin mor i Botofte. Måske er hendes far derfor død
Han kan f.eks. være den Anders Rasmussen, Almisselem af Botoft, 60 år, som dør
4.2.1824 og begraves 8.2.1829. 
Andreasen, Giertrud (I1672)
 
1806 Ved vielsen 1863 var forloverne: Robert Vatson og Hans Mikkelsen.
FT 1870 Åsøe by, Tranekær sogn (37 år)
FT 1890 Åsøe by, Tranekær sogn (57 år)
FT 1850 Åsøe by, Tranekær sogn (18 år) s.a. Hans Mikkelsen, Bådsmand 
Hansen, Lars (I1084)
 
1807 Ved vielsen er både Jens Fogedgård og Maren Hansdatter "af Søndenbro".
Forlovere: Niels Elmegaard og Jørgen Pedersen, ibid. 
Fogedgaard, Jens Jensen (I1110)
 
1808 Ved vielsen tjenende i Tranekær (præstegård?) 32½ år gl., forlover: Johannes
Hansen (er det hendes far?, er det ham, der er husmand i Aasøe og som er
fadder for deres ældste barn, Robert?) 
Johansen, Anne Marie (I1678)
 
1809 Ved vielsen: "af Tved" Andersdatter, Mette (I1133)
 
1810 Vedkonfirmationen (god kundskab og god opførsel) angivet som født på 46 S.gd. Due, Hans Kofod (I1156)
 
1811 Vejle Bys Historie Kilde (S70)
 
1812 Vejviser 1897: Forretning Sværtegade 3, Bopæl Pustervig,
Vejvisere omkring 1890: Han kaldes Jensen-Rønholt og averterer som "Vesterbros Guldsmedeforretning"
Vejviser 1899: P. J. Rønholt, Guldsmedem, Ryesgade 74,1
Navneforandring 1881 fra Jens Peter Jensen til Jens Peter Jensen Rønholt 
Rønholt, Jens Peter Jensen (I2800)
 
1813 Vejviser 1901: E. A. Rønholt, Enkefrue, Ravnsborggade 18,4 Thelin, Emma Augusta (I2799)
 
1814 Via lægdsrullerne kan vi identificere den Sapeur ved Ingeniørkorpset, Peter Jørgensen, som er fader til Marie Sophie Frederikke med den i Horne fødte Tømmermand som giftes med Marie Hansdatter i 1848 i Trinitatis og som senere har forretning som Marskandiser, herunder da han var forlover ved datterens giftermål med Peter Martin Hoff.

En Peter Jørgensen, er født 14. sept 1820 i Horne som søn af Jørgen Pedersen Thrane og Maren Andersdatter, Indsiddere i Horne.
Denne Peder kan følges i lægdsrullerne indtil han nævnes som Tømmermand og bliver Sapeur ved Ingeniørkorpset i 1843 for endelig at få lov at flytte til København 1851:

1821, Lægd 18: G539, 484, Jørgen Pedersen Trane, Peder, født 14. Sept 1820
1824: 484/434, 1827: 434/398, 1830: 398/362, 1833: 362/319, 1836: 319/283,
1839: 283/234, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 18, hemme, >> 19 P 494 [Svanninge]
Lægd 19 (Svanninge) tilgangsrulle 1840:
P494, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 18, 63, Saugsted, 18/234, >> 14 Q 314
Lægd 14 (Vester Aaby) tilgangsrulle 1841:
Q314, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 18, 64 1/2 tomme (1842), Vesteraabye, 19/P494
1842: Q314/247, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 21, 64 1/2 tomme, Waabye, Sappeur 1/6 1843 ved Ing Corpset - Er Tømmermand. >> 18 S 641
Lægd 18 (Horne) tillægsrulle 1843:
S641, Jørgen Pedersen Trane, Peder, Horne, 21, 65, hjemme, Sappeur 1843 Ing, mødte 1. Juni Er Tømmermand 14/247
1844: S641/553, Jørgen Pedersen Thrane, Peder, Horne, 24, 65, hjemme, Sappeur 1843 ved Ingenieur Corps mødt 1 Juni, A. P. 10/10 45 til Kbhvn mod Kaut. Sess 1846 og Lxxx d 1845, Kr.R.
1847: 553/480, Jørgen Pedersen Thrane, Peder, Horne, 27, 65, Kjøbenhavn med A.P. af 10 Octbr 1845 mod Caut. af Hmd. Anders Pedersen i Horne, Sappeur 1843 ved Ingenieur Korpset i Krigsref.? mødt 1 Juni
2/3 1851 meddelt xxx Bevis til Kjøbenhavn 6/51
>>> Kbh. A 15 317 12/51 (Frederiksberg)
 
Jørgensen, Peter (I3029)
 
1815 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bjarrum, O. (I2443)
 
1816 Viet i Brudgommens Hus ved Roskilde af Hr. Provst Dr. Fog iflg. Kgl. Bevilling af 12/9 1876. Familie F1778
 
1817 Vilhelm Frederik Peter Marius Munck
Politiets registerblade 20/3 92
Alder: 30
Køn: Mand
Erhverv: Manufakturhandler
Ægtefælle: Magdalene N. Munck - alder: 29
Barn: Andry Frederik Marius Munck - Født: 12-12-1885
Barn: Ellen Frederikke Amanda Caroline Munck - Født: 07-01-1887
Adresse
01-11-1891: Øster Søgade 34, 4. sal
01-11-1895: Øster Søgade 98, 4. sal
https://kbharkiv.dk/permalink/post/17-617615 
Munck, Vilhelm Frederik Peter Marius (I3093)
 
1818 Vilhelmine havde arvet 10.000 kr. fra grandonklen Hofsadelmager Hoff. Disse penge blev benyttet til at gifte sig på, hvorpå Valdemar begyndte en arkitektkarriere.
Vilhelmines broder Christian Hoff tegner til Blæksprutten
I Svend Birkmands album findes tante Julie og Onkel Ville sammen med "mor", som er Vilhelmine Hoff.
Tante Julie er hendes moster og onkel Ville er hendes mand, Vilhelm Seiersen. 
Hoff, Vilhelmine Marie (I2789)
 
1819 Visitkort: E. Dan-Jensen Landbrugskandidat - Entreprenør Kilde (S33)
 
1820 Vor Frue KB register, København Kilde (S106)
 
1821 Vor Frue KB, København Kilde (S78)
 
1822 Vores kære mand, far og svigerfar Bent Ole Knudsen * 21. maj 1946 død 11. december 2017 For evigt i ... (Roskilde Avis Weekend 14.12.2017) Knudsen, Bent Ole (I4296)
 
1823 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Palumbo, S.W. (I971)
 
1824 Western Electric & Co. Lauritzen, Svend Aage (I2268)
 
1825 Wiberg angiver: Anna Maria Klinge. Hun gift 2. gang m. 1718
Tycho (Thyge) Christensen, død 1727, farver i Haderslev 
Klinge, Anna Sophia (I2676)
 
1826 Wibergs Præstehistorie Kilde (S75)
 
1827 Wikipedia:
Joseph Henry Herforth (født 13. april 1853 i København, død 5. marts 1931 sammesteds) var en dansk grosserer.

Herforth var søn af overretsprokurator Christian Herforth og Christiane Johanne f. Rée. Skønt hans familie først og fremmest var beskæftiget med jura, uddannede Herforth sig inden for handelsfaget. Handel var imidlertid ikke hans familie fuldkommen fremmede, eftersom hans mor tilhørte en gammel jødisk handelsslægt.

I 1875 blev Herforth medejer af den kongelige hof-manufakturhandel Børre Lorenzen & Co. og bosatte sig oven over forretningen på Østergade 13. Forretningen, som specialiserede sig i alle former for manufaktur til damer, var den største og mest eksklusive manufakturhandel i København og leverede bl.a. til den kongelige familie. Herforth varetog den daglige ledelse og rejste samtidig udenlands adskillige gange om året, særligt til Paris, for at studere tidens mode. Da hans kompagnon døde i 1884, blev han eneejer

Børre Lorenzen & Co.'s rummelige modesalon var et samlingspunkt for det bedre borgerskab i slutningen af 1800-tallet, særligt under Herforths ledelse, som bl.a. lagde stor vægt på de store årlige juleudstillinger. Han skelede aldrig efter det brede publikum, men fastholdte uforrtrødent forretningens eksklusive renommé. Herman Bangs repotage I Modesalonen fra 1880 tegner et farverigt, næsten spottende portræt af forretningen, som i folkemunde blot kaldtes Børre, og dens elegante men snobbede chef, hvortil Herforth højst sandsynligt og ganske ufrivilligt har lagt model.

I 1897 overdrog Herforth på grund af sygdom sin forretning til Otto Ringberg og Harald Birger Christensen og levede sine sidste mange år som rentier i Hellerup og København. Salget af den store forretning gjorde ham i besidelse af en større formue, der yderligere forøgedes ved hans ægteskab med en datter af overretsprokurator P. A. Petersen, som var blandt de rigeste mænd i Danmark i slutningen af 1800-tallet og efterlod en millionformue ved sin død i 1898.

Herforth giftede sig i 1885 med Dorthea Louise f. Petersen. Parret fik en søn, overretssagfører Knud Herforth, samt tre døtre. Det lykkedes Herforth at indgifte sine døtre i betydningsfulde og velhavende danske familier. Den ældste datter giftede sig med ingeniør Svend Henningsen, den anden giftede sig med frihavnsdirektør Oscar Thielsen, mens den tredje og yngste datter, forfatter Kate Bang, giftede sig med højesteretssagfører Otto Bang og siden blev kendt som den svenske forfatter Verner von Heidenstams muse.

Kilder:
Krak, Danmarks ældste Forretninger, 1910
Illustreret Tidende, 12/12 1880
Politiken, 20/8 1896
Berlingske Tidende, 6/3 1931 
Herforth, Joseph Henry (I1212)
 
1828 Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Carl_Gammeltoft

Carl Christian Gammeltoft (født 20. september 1855 i København, død 1. februar 1934 sammesteds) var en dansk konferensråd og direktør for De Danske Sukkerfabrikker.

Ungdom
Gammeltoft var søn af skolemand, senere borgmester, etatsråd Christian Gammeltoft og Cathrine f. Nimb. Han blev student fra Metropolitanskolen i 1874 og kom dernæst i handelslære hos et af datidens mest ansete firmaer, H. Puggaard & Co., der var tilknyttet De Danske Sukkerfabrikker. Her tiltrak han Gammeltoft C. F. Tietgens opmærksomhed, som gjorde ham til sin sin udvalgte lærling. Han rejste efter fire år på udlandsophold, hvor han dygtiggjorde sig i de førende handelshuse i Tyskland og England, bl.a. Lloyd i London. Ved sin hjemkomst i 1881 blev han ansat som prokurist i sukkerfabrikkerne, og året efter overtog han som 27-årig Rudolph Puggards stilling som forretningsdirektør.

De Danske Sukkerfabrikker
Gammeltoft var sukkerfabrikkernes merkantile leder, mens G. A. Hagemann var teknisk direktør. Det var det nære samarbejde mellem disse to dygtige mænd, og mellem dem og formanden for fabrikkernes bestyrelse, C. F. Tietgen, der blev afgørende for firmaets succes. Firmaet udviklede sig hastigt under deres fælles ledelse på trods af den almindelige konjunkturkrise i 1880'erne, der ramte landbruget hårdt, og med indførelsen af dansk puddersukker gjordes Danmark tillige selvforsynende med sukker.

Hagemann fratrådte sin stilling som direktør i 1897, mens Gammeltoft fortsatte indtil 1920, da han på grund af sit svage helbred trak sig tilbage som en rig mand. Han fortsatte imidlertid som formand og bestyrelsesmedlem i adskillige bestyrelser. Han var således bl.a. formand i Nye Danskes Kontrolkomité, Kontrolkomitéen for Kastrup Glasværk, Assuranceforeningen samt kurator for Det Kongelige Vajsenhus, næsteformand i Bikubens repræsentantskab og beklæde en række lignende tillidshverv. Gammeltoft overtog i 1927 formandsposten i Bankrådet efter grosserer Harald Klitgaard. Privatbanken befandt sig i disse år i store økonomiske vanskeligheder og måtte foretage en kortvarig lukning, men ved Gammeltofts hjælp kunne banken rekonstrueres. Også sporten viste Gammeltoft interesse. Han havde således i en årrække sæde både i bestyrelserne for Københavns Tennishal og for Boldklubben af 1893.

Gammeltoft var bosat i Slotsholmsgade i København og opførte desuden i 1918 en imponerende sommervilla i Vedbæk, Rosenlund, tegnet af arkitekt Sven Risom. Han var konferensråd, kommandør af Dannebrog af 1. grad og findes gengivet på P. S. Krøyers maleri Fra Københavns Børs

Familie
Carl Gammeltoft giftede sig i 1882 med Henriette Marie f. Herforth, datter af overretsprokurator Christian Herforth. Parret fik tre sønner, læge Svend Aage Gammeltoft, højesteretsdommer Poul Gammeltoft samt Carl Gammeltoft, som ligeledes blev direktør for De Danske Sukkerfabrikker og ægtede en datter af professor Carl Torp. To døtre giftede sig henholdsvis med bankier Paul Hagemann og ingeniør Sverre Malm, søn af den norske veterinærinspektør, Ole Olsen Malm.

Kilder
Kraks Blå Bog 1933
Berlingske Tidende, 2/2 1934
Politiken, 2/2 1934
 
Gammeltoft, Carl Christian (I3113)
 
1829 Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/Emil_Benthien

Emil Oscar Benthien (født 24. september 1882 i København, død 6. oktober 1958 i Birkerød) var en dansk grosserer og indehaver af det kongelige hof-bagerfirma E. Rubow's Efterfølger.
Benthien var søn af grosserer Emil Benthien og Hansine f. Nielsen. Da han var tre år gammel, døde hans far og efterlod hans mor i økonomiske vanskeligheder med fem små børn. Hun overtog siden bagerfirmaet E. Rubow's Efterfølger med stor dygtighed og blev hurtigt en velhavende dame. Benthien modtog en grundig handelsuddannelse i Danmark samt i både Hamborg og London. Han indtrådte i familiefirmaet i 1910 og blev eneindhaver efter sin mors død i 1912. Tillige var han fra 1925-33 medlem af Københavns bagerlaugs bestyrelse.

Benthien var i begyndelsen af 1916 forlovet med Betty og Peter Nansens 20-årige datter, Esther Nansen, hvilket medførte en del offentlig opmærksomhed. Betty Nansen, som indspillede film i USA, erklærede sig imidlertid syg og hidkaldte sin datter til New York, hvilket udsatte det planlagte forårsbryllup, og siden blev forlovelsen hævet[1]. Efterfølgende giftede Benthien sig i 1917 med Gerda f. Herforth, datter af kreditforeningsdirektør Carl Herforth.

 
Benthien, Emil Oscar (I1217)
 
1830 Wikipedia: https://da.wikipedia.org/wiki/P.A._Petersen
Peter Anton Petersen (født 28. juni 1834 på Isgård, død 20. december 1898 i København) var en dansk overretsprokurator og byggematador.
Petersen var søn af proprietær Niels Pedersen og Madsine f. Arvad. Hans far havde som fattig husmandssøn tjent sig op fra bunden, bl.a. i kraft af dygtige handelsevner og en velhavende svigerfar, og endte som en stor og berømt jordbesidder. Han købte og solgte en række gårde, bl.a. købte han Isgård nær Ebeltoft, hvor Petersen blev født og voksede op, og blev kendt under navnet "Greve-Niels".[1] Den unge Petersen skulle vise sig ligeledes at have talent for ejendomshandel, men han udså et andet og langt mere gunstigt marked i København, som hen mod slutningen af 1800-tallet oplevede en voldsom ekspansion uden betydelige former for kontrol. Her blev han efter sin juridske embedseksamen beskikket som overretsprokurator, men altid lå forretningslivet ham nærmest snarere end rene juridske anliggender. Han opkøbte og opførte store lejlighedskomplekser, særligt i Brokvartererne, som han siden lod udleje eller solgte til høje priser uden særlig skelen til byggeriets kvalitet og sine samarbejdspartneres rettigheder. Dette fortagende sikrede ham fra 1880'erne til sin død en plads blandt de største skatteydere i København. Han efterlod således ved sin død i 1898 en millionformue, som flere parter gennem rettergang siden gjorde krav på, da de mente sig snydt af Petersens forretningsmetoder.
Retten besluttede imidlertid, at Petersens arv skulle tilfalde hans arvinger, hvilket store dele af den offtenlige opinion fordømmer. Bl.a. skriver Social-Demokraten i 1903: Petersens arvinger kan jo ikke gøre for, at den afdøde Overretsprokurator har bjærget sit Mammon ved uhæderlige Midler. Men de vilde unægtelig have staaet i et bedre Lys, om de havde fralagt dem enhver Andel i de store Summer [...] og dersom de dermed havde skaanet deres Faders Eftermæle noget mere.[2] Petersen fik med sin hustru, Louise Dorothea Julie f. Klein, ni børn, deriblandt Niels Brane og Anthon Petersen, som begge var overretssagfører. Tre søstre giftede sig henholdsvis med grosserer Joseph Herforth, overretssagfører Christian Hjelm Herforth og kreditforeningsdirektør Carl Herforth, alle tre sønner af overretsprokurator Christian Herforth.

Noter:
(1) Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1900-02
(2) Social-Demokraten, 22/2 1903 
Petersen, Peter Anton (I3117)
 
1831 Wikipedia: Ligesom sin lillebror, grosserer Joseph Herforth, var Herforth interesseret i handelsfaget og udså i skrædderfaget en god forretning. I 1879 blev han medejer af den kongelige hof-herreekviperingsforretning på Amagertorv 14, Schottländer & Goldschmidt, som var den ældste herreudstyrsforretning i København. Da hans kompagnon trak sig tilbage i 1882, overtog Herforth den øverste ledelse, hvorefter firmanavnet Herforth & Co. antoges. Han betjente et trofast og velhavende publikum, som først og fremmest bestod af unge adelige. Alligevel blev Herforth hurtigt kendt som en meget dyr og snobbet manufakturhandler.

I slutningen af 1800-tallet var Herforth en kendt personlighed i København, som i offentligheden ofte var genstand for fascination og spot: Byens dyreste og fineste Skrædder, selv den eleganteste og mest ulastelige Gentleman i sin Fremtræden, paa samme Tid korrekt og ultra-moderne fra Hatteskyggen til de blinkende Laksnuder, parfumeret, friseret, duftende, med Tøjet straalende nyt og Linnedet knirkende af Stivelse - saaledes var Herforth.[Politiken 31-5-1908] Man tegnede et billede af en overdrevent elegant mand, som sommetider satte sin egen smag over andres. På den anden side forstod Herforth at følge tidens mode og blev en foregangsmand inden for herremode, hvilket tiltalte den eksklusive kundekreds.

Herforth giftede sig i 1884 med Louise Antoinette f. Larsen, datter af Frederik Larsen, ejer af Hotel Royal i Aarhus. 
Herforth, Herman Ludvig Rée (I1211)
 
1832 William Herforth, f. 2. Marts 1873 i Kjøbenhavns Frue
Sogn, lever i Helsinge. 
Herforth, William (I4587)
 
1833 Ysa: "Arbejdede med Pelsauktion, jeg husker nogle store isbjørneskind og mange andre spændende skind." Hansen, Francis (I2402)
 
1834 [private noter findes] Grouleff, Jens Nielsen (I862)
 
1835 Ægtefælle er ogfså nævnt som Serine Nicoline Schiørring el. lign. f. 29. jan. 1829 Munck, Niels Foss Møller (I3094)
 
1836 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Spiegel, J.S. (I2634)
 
1837 Ægteskabet opløst. Schousboe, Caroline Amalie (I285)
 
1838 Ægteskabsregisteret Aabenraa Kilde (S40)
 

      «Forrige «1 ... 33 34 35 36 37