Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 51 til 100 fra 1,366

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 28» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 1923 æresstudent v. pigernes highschool Barfod, Ella Laura Baer (I945)
 
52 1933: repræsentant
Faddere: Moderen, Frk. Karen Clemmensen, Valby, Kbh.,
Forvalter Jens Clemmensen, Gl. Carlsberg, smst.
Assistent Valdemar Salling, Kbh. 
Bøgh, Frode Christian Sørensen (I1039)
 
53 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, Ib Evald Tang (I124)
 
54 197x: navneforandring til Tommy Watson Hansen, Tommy Watson (I1025)
 
55 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Guldberg, Else (I551)
 
56 20.7.1844 er han iflg. skorstensfejerlaugets laugsprotokol indskrevet som lærling i lauget, tjenende hos Mester Heidkampf 6 år fra dato.
13.7.1850 ses han opført som nybagt svend, 22 år gl., født i København, efter at have tjent 6 år hos J.H.R Heidkamps Enke.
FT1845: skorstensfejerlærling, 17 år, hos Skorstensfejer Johan Heinrich Reinhardt Heidkampf, Stormgade 195, Vester Kvarter, København.
FT1850 nævnes han Stormgade 195 hos Heidkampfs enke som 22-årig Skorstensfejerlærling, født i København
FT1870 nævnes han Stormgade 31 som Lieutenant og Skorstensfejer.
FT1885 nævnes han som 56-årig Husfader og Constitueret Skorstensfejermester i Stormgade 27, forhuset. 
Svendsen, Carl Peter (I1049)
 
57 25.1. Bobbi Jane
19.2. Petra Jans (Janes?)
4.8. Bobbi Janes, Cavalier, Datter
Joil? Anne Braatelien?
10.9. Roberta's Datterdatter's "Girl" "Kristen" (Skulle det være Kirsten?)
Brokkelien 
Hansen, Roberta Albertine Sophie (I1461)
 
58 29.10.1798 er J.C.Lisner, skomager, født i Vordingborg, 29 år gammel, antaget til at være Gade- og Natvægter i Skelskør (iflg. Skelskør Rådstueprotokol Bd. 4, s.112b). Vordingborg kirkebog fra 1757-1781 er brændt.
I skiftet nævnt som vægter og trommeslager.
Skælskør Kæmnerregnskab Pk. 52, 1799: J. Lisner løn + husleje: 25 rigsdaler 64 skilling. 1809: 52rd, 1815: 97½ rd.
1799 og 1800: Lister over Skjelskør Bygninger og Inventarium underskrevet af Johan Lisner
Instruktioner for Skelskørs Bestillingsmænd, Pk. 21, Vægterinstruktion underskrevet af Johan Lisner 
Lisner, Johan Christopher (I1275)
 
59 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Stein, Inge Visby (I1292)
 
60 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, Karen Møller (I2429)
 
61 3. sønd. efter Påske begr. Jens Pedersen Bøgs kone, Maren Jensdatter af Eeg,
gl. 46 år. 
Bøg, Maren Jensdatter (I1132)
 
62 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schmidt, Bodil Magdalene (I2427)
 
63 4 eller 5 børn, 2 drenge, hvoraf den næstaldste Bertel har overtaget gården. Møller, Elisabeth (I1369)
 
64 4-5 børn iflg. Ruth Svendsen, Carl (I1324)
 
65 63½ år gl. ved sin død i juni 1823 Rauch, Anna Magdalena von der (I3105)
 
66 8 børn Petersen, Ditlevine Albertine (I2671)
 
67 9 børn, kun Edel opført her. Hoffmann, Clara Ernsta Maria (I2514)
 
68 ??? Kilde (S16)
 
69 ??? Kilde (S869)
 
70 ??? Niels Bondes moder Æt. 86 år ___, ___ (I1128)
 
71 Aage Brummer var Arkitekt i Vinding ved Vejle og leder af Vinding Håndværkerskole 1888-1906. Håndværkerskolen begyndte som en afdeling på Vinding Højskole, men blev senere selvstændig. Aage Brummer satte gang i det nye kvarter Mølholm, da han i 1896 lod opføre villaen "Prøven" på hjørnet af Mølholmsvej og Fredericiavej. Han stod ligeledes bag en række andre huse i Mølholm, indtil han måtte opgive af helbredsmæssige og økonomiske årsager i 1900.
Aage Brummer var sognerådsformand i Vinding Sogneråd 1893-1899.
Brummersvej er opkaldt efter Aage Brummer.
(kilde: http://http://vejlewiki.dk/index.php?title=Aage_Brummer) 
Brummer, Aage Gumme Nicolai (I16471)
 
72 adjunkt i Flensborg, cand.polyt. Wulsten, Ferdinand Alexander (I293)
 
73 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hoffmann-Petersen, Erik (I2465)
 
74 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kaiser, Kristian (I1560)
 
75 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kornerup, Elisabeth (I1559)
 
76 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kornerup, Peter (I1552)
 
77 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Krarup-Hansen, Else (I631)
 
78 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Mattig, Elisabeth Augusta Viktoria (Lisa) (I1532)
 
79 Adresse 5.4. 1947: Dimora Castle Road, Saltwood, Hythe, Kent, England Pieters, Willy Cornelius (I1235)
 
80 advokat, bor i Philadelphia Nofer, George (I990)
 
81 Af Begstrup. Får 27.3 1719 fæste i Borup på Helgenæs. Fast, Rasmus Jensen (I1409)
 
82 af Buddinge Petersen, Svend (I2122)
 
83 Af Låstrup, Rinds Hd, Viborg Amt. Trane, Jens (I1905)
 
84 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, Toke Sejrø (I343)
 
85 Aktivt med i modstandskampen under 2. verdenskrig fra 20-05-1940 ( http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?71264 ) Poulsen, Aage Vagn Schrøder (I133)
 
86 Alma blev adopteret af Rasmus Peter og Dorthe Marie i 1906 og fik navnet Sørensen, Hun blev født i Vattrup by, Thorning Sogn 1 juni 1885 og døbt i Thorning kirke 21 juni 1885 med navnet Alma Holst.
Hun blev konfirmeret i Tved kirke 1 oktober 1899.
Jeg har mødt Alma hos min farmor i begyndelsen af 1950'erne.
Hilsen
Jens Bøgh.  
Holst, Alma (I2212)
 
87 Alrø i Horsens Fjord (Storm), Peder Jensen (I1901)
 
88 Amtmand i Bergen, adlet 1505, borgmester i Helsingør 1517, af gammel norsk familie. (Rosenvinge), Mogens Jensen (I1807)
 
89 Amtsrådsmedlem, forligskommissær, medstifter og direktør for Assens og Omegns Sparekasse. Dannebrogsmand. Raffenberg, Mads Christian (I868)
 
90 Angivet 28 år gl. ved sønnens dåbsindførsel 1877. Kilde (S101)
 
91 Angivet som søn af afdøde Gaarmand Peter Kr. Nielsen og efterlevende Hustru
Sine Pedersen i Torslev. 
Nielsen, Jens Peter (I2591)
 
92 Anmelder 12.2.1831 at hans kone Anne Rebekke Lisner er død kl. 1 samme morgen
samt at hendes eneste arving er hendes moder Andrea Dorthea Frost, enke
efter Reslagermester Lars Madsen Lisner her i Byen. 
Olsen, Anders (I2393)
 
93 Anna Malling var som ung selskabsdame hos dekanessen på Vallø og blev som bekendt 1844 gift med sin fætter Ove Malling Giersing, der blev stiftlæge på Vallø. Malling, Anna (I865)
 
94 Anne Kirstine Rasmusdatter skulle iflg. FT 1834 være 57 år og dermed ca. 23 år
ved FT 1801. FT 1801 viser en Kirsten Rasmusdatter som datter af Rasmus
Madsen, 55 år, og Kirstine Knudsdatter, 55 år, Gårdfolk i Fæbæk, Bøstrup Sogn.
Hendes dåb er ikke fundet, Rasmus og Kirstines Skifter kunne måske findes,
FT 1801 nævner en potentiel bror, Lars Rasmussen, 25 år. Han er konfirmeret
1790, Rasmus Madsens datter, Kirsten er konfirmeret 1793.

Måske kunne også Rasmus Dinesen, som oplader gården i Strandby til ægteparret
1815 være hendes far?? 
Rasmusdatter, Anne Kjerstine (I1105)
 
95 Anno 1728, dend 3de Septembr: haver Michel Svendsen Bech Snedcker og Borger her i Nyborg ladet holde rigtig Registrering og Vurdering efter hans afdøde Hustrue Anne Nielsdatter til videre Skifte og Deeling imellem hannem og hans med dend Sal: Kone udj Egteskab havende Børn, Nemlig en Søn Jens Michelsen 8te Aar gammel, En Daatter Maren Michelsdatter 17 Aar, En dito Kirsten Michelsdaatter 5 aar, En dito Gunder Michelsdaatter 2½ aar gammel, etc. etc.
Aktiverne er opgjort til 62 Rigsdaler og 1 Mark, passiverne til nogenlunde det samme, Det mest værdifulde bohave synes at findes bland den afdøde kones gangklæder, f.eks. en hvid Sølv Maars hue med guldkniplinger, vurderet til en rigsdaler og 2 mark, samt en sort kjole til 3 rigsdaler. Der er specificerede møbler for 15 rigsdaler og snedkerværktøj for andre 15 rigsdaler, Sengeklæder got 11 rigsdaler og linned for 4 rigsdaler. 11 skilderier for 3 mark 2 skilling og 2 bøger for 10 skilleng (en alterbog og en salmebog). Michel Beck kan ikke skrive sit navn, men underskriver sig lidt klodset med MSB, hvorefter skriveren tilføjer hans navn.
 
Nielsdatter, Anna (I2022)
 
96 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, Ole (I139)
 
97 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, Morten (I141)
 
98 Ansat i generaltoldkammer- og kommercekollegiet Malling, Carl (I2714)
 
99 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, Carl Jørgen Dan (I2425)
 
100 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Harboe, Klaus Erik (I423)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 28» Næste»