Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 1 til 50 fra 1,355

      1 2 3 4 5 ... 28» Næste»

   Notater   Knyttet til 
1
Folketælling 1885
København (Staden), Gothersgade (ulige numre), Rosenborg Kvarter, Gothersgade 97,Matr.134 Stuen, 2, FT-1885, C3276
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Truels Hoff 38 Gift Husfader Skomagermester Kjøbenhavn
Wilhelmine Elise født Hoff 39 Gift Husmoder Kjøbenhavn
Jens Wilh.Truels Hoff 12 Ugift Kjøbenhavn
Johanne Marie Hoff 9 Ugift Kjøbenhavn

--------------------------------------------------------------

Politiets registerblade
Udfyldelsesdato: 1-11-1894
Jacob Truels Hoff , 17-12-1847 , København , død 4-12-1919
Stillinger: Skomagermester
Ægtefælle
Vilhelmine Elise Hoff , 30-10-1846 , København
Adresser
1-11-1894: Dosseringen 14 , 4.
1-11-1895: Holsteinsgade 8 , 4.
1-11-1908: Thorupsgade 4 , 1.
1-11-1914: Thorupsgade 22 , 1.
1-11-1919: Thorupsgade 22 , 1.


Udfyldelsesdato: 1-5-1892
Personer
Hovedperson
Jacob Truels Hoff , 17-12-1847 , København , død 21-2-1894
Stillinger: Skomagersvend
Ægtefælle
Vilhelmine Hoff , 30-10-1846 , København
Adresser
1-5-1892: Ravnsborg Tværgade 7 , kvisten
1-11-1893: Dosseringen 14 , 4.

 
Hoff, Jacob Troels (I2902)
 
2 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, Inger Helle Lunn (I248)
 
3 (se note ved Katrine Hansen, f. 2.1.1877) Jeppesen, Johanne Juliane (I1107)
 
4 fra Godthåbskirken Kornerup, Einar (I1529)
 
5 FT-1845
København (Staden), Søetaten, Ulvegaden No. 6, stuen til gaarden
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Johan Christian Hoff., 36 , Gift, , Logerende snedker,
Marie Bolette født Sørensen, 30 , Gift, , Hans kone,
Johan Christian Hoff., 11 , , , Deres børn,
Karen Lovise Hoff., 8 , , , Deres børn,
Wilhelmine Lovise Hoff., 4 , , , Deres børn,
Mathilde Hoff., 1 , , , Deres børn, 
Hoff, Johan Christian (I2899)
 
6 g. 1. Herman Hahne
g. 2. 6.1.1664 med Prof. Jørgen Bertelsen Tavlov, som dermed var stedfader
til både Susanne Hahne og Peder Jensen Vinding, som siden blev gift. 
Mule, Else (I1821)
 
7 gift 8.10 eller 30.10.1649 (kilde ukendt) Cruchow, Jørgen (I1727)
 
8 Måske født allerede 1610? (kilde ukendt) Cruchow, Jørgen (I1727)
 
9 "Af Knebel" ved ægteskab i 1732
"Af Deiret" ved begr. "die 28 Juny 1763, ætat 63" 
Bonde, Peder Jensen (I1129)
 
10 "Død for lang tid siden" iflg. Charlotte Tang-Petersen 2012.  Petersen, Annelise Tang (I511)
 
11 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, Anny (I2248)
 
12 "Såret ynkeligt i slaget ved Kolding", gift med en herremands datter i Jylland, hvor han nok skal arve gården. (Elise Birgitte Bojsen, f. Heramb's erindr.)
Yngste søn af Jens Samuel Grønlund og Juliane Marie Lind, som skulle have 3 døtre og 2 sønner. 
Grønlund, Julius August (I2055)
 
13 "velærværdige, højagtede og velvise skatteopkræver i 36 år i Bredsted" Müller, Peter Hansen (I2681)
 
14 #Christen Iver Noe (fortsat)
til gaden indplankede have; Samme gård strækker sig i vester og sønder
til Adelgaden og Øster til Sr. Termann Jensens gård og have, samt i Nør
tillige med havepladsen til den gamle præsteresidens. Prisen er 300 rdl. 
Noe, Christen Iver (I1619)
 
15 (87 år gammel iflg. Alfred Kaae: Ulfborg, Sogn & Saga, 1952-56 bd.2. p.27) Nielsdatter, Anne (I4)
 
16 (ca.) Nielsdatter, Anne (I4)
 
17 (Den ældre) g.m. Sophie Cathrine Royam Øgaard, Lorents Jensen (I1953)
 
18 (FT1787: 32 år --> f. ca. 1755, FT 1801: 48 år --> f. ca. 1753) Christensdatter, Anne Kirstine (I188)
 
19 (jvf. Kraks Blå Bog 1923) Lunn, Gustav (I245)
 
20 (Karsten??) Jensen, Kasper (I1964)
 
21 (pastor Peder Tangs plejedatter) Husted, Lise (I393)
 
22 (Winther?) Wegerslev, Jens Christensen (I1943)
 
23 *
*Dåbsindførsel 1841: Faddere:
*Pigen Ingeborg Larsen af Nordenbro
*Hans Madsens Kone Ä¿
*Gårdmand Christen Jensen à alle af Søndenbro
*Hans Madsen ³
*Jørgen Nielsen ÄÙ 
Jespersen, Thomas (I1086)
 
24 *Iflg. Carl Christensen: Frederiksværk, en dansk Fabriksbys Historie, 1926:
*side 70 ff.: I året 1800 kom en skotlænder, John Wilson, der havde opsat en
*tærskemaskine på Dronninggaard, til værket for at anlægge en fabrik for
*Agerdyrkningsmaskiner.........
*..... John Wilson forfærdiger Tærske- og andre til Ager- og Landbrug og
*Husholdning nyttige Maskiner. Fra Tid til Tid kommer de i Gang, ligesom deres
*Nytte bliver bekendt, og de Bestillinger, man har paa hans Arbejde, vidner at
*de får Bifald. Ved Opstilling af Tærskemaskine på Louiselund, Sydslesvig,
*(Carl af Hessen) Medalje. Landets Børn oplærer han i sin Kunst og i sit
*Arbejde og kun een af hans Medarbejdere, hans Landsmand, Thomas Watson, en
*ligeledes duelig Mand, er Fremmed.

1.5.1806: 100 Rdl i løn fra Grevskabet Langelands kasse til Maskinmester
Watson
30.6.1806: 4 Alen Fodtømmer, 5-7" leveret til forbrug i Watsons værksted.
20.5.1811: 450 Rdl. som 1½ års løn til Maskinbygger Watson
1811: Snedkersvend Søren Jensen lønnes flere gange med 32 Rdl for 8
ugers arbejde hos Maskinbygger Watson. (måske identisk med den
Søren Jensen Quist, som er forlover ved brylluppet.
7.6.1811: Fæster den gård i Strandby, som Rasmus Dinesen nu bebor, når den
ham oplades (dvs. når Rasmus Dinesen en dag måtte opgive den)
Nota: Uden indfæstningsafgift.
20.12.1811: Ægter T.W. Anne Kirstine Rasmusdatter, Husholderske på
Christianssæde, udflyttergård fra Emmerbølle i Bøstrup Sogn.
22.3.1813: Ved sønnen Roberts fødsel bor han og hans kone stadig på
Christianssæde.
14.11.1813: ½ års løn: 281 Rbdl Seddelværdi (150 Rbdl. Sølvværdi)
28.2.1815: Synsforretning i forbindelse med T.W.'s overtagelse af den
fæstede gård i Strandby.
1815: ditto (ilfg. fæstebrevet skal han fremover bibeholde sin
Maskinmesterløn så længe han holder overopsyn med værkstedet.
25.4.1817: Ved sønnen Thomas' dåb, bor de i Strandby.
maj 1821: 1 års løn 300 Rbdl. Sølv - Notat: bortfalder fremover (i
forbindelse med Administrationskommissionens arbejde).
FT 1834: Gårdmand i Strandby, 62 år, g.m. Anne Kirstine Rasmusdatter, 57
år. + 4 sønner + 2 tjenestefolk + 1 plejebarn.
18.10.1835: Skifte efter Anne Kirstine Rasmusdatter.
FT 1840: Fæster i Strandby, 69 år, + 2 sønner + 3 tjenestefolk.
1.8.1840: Død i Strandby 69 år gl. 
Watson, Thomas (I1104)
 
25 -----------------
FT 1845:

Søetaten, København, Søetatens Drengeskole i Svanegaden, Ej oplyst, FT-1845, C2120

Christian Gammeltoft 27 Ugift Cand. theol., Underlærer Kbh

--------------
FT 1850:

København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, Nørregade 42, den til eiendommen hørende skolebygning, 211, FT-1850, C1883

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Christian Gammeltoft 32 Gift Cand. theol og inspecteur ved skolen vestre Betalingsskole Kjøbenhavn
Margrethe Gammeltoft født Nimb 32 Gift hans kone Kjøbenhavn
Elisabeth Gammeltoft 2 Ugift deres børn Kjøbenhavn
Marie Stockholm 26 Ugift tjenestepige Bogense
Andreas Jacob Schouborg ?? 44 Ugift Cand. theol og lærer Wallenbek, Kjøbenhavn amt  
Gammeltoft, Jens Christian Juulsgaard (I1223)
 
26 -------------------
FT 1845:

København (Staden), Købmager Kvarter, Store Kjøbmagergade 24, 2. Sal, 98, FT-1845, C3428

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Julius Gammeltoft 33 Gift Silke og Klædekræmmer Kjøbenhavn
Elisa Gammeltoft 24 Gift Kone Aarhuus
Sophus Børre 27 Ugift Silke og Klædekræmmersvend Roesholte, Ledreborg
Peter Klein 23 Ugift Silke og Klædekræmmersvend Stubbekjøbing
Hans Holm 20 Ugift Læredreng Færøerne
Bernhard Ingemann 17 Ugift Læredreng Kjøbenhavn
Cathrine Bruun 22 Ugift Tjenestepige Skanderborg
Hans Hansen 33 Ugift Tjenestekarl Hvilsager, Randers Amt

---------------------
FT 1860:

København (Staden), Købmager Kvarter, Kiøbmager Qvarteer, , Store Købmagergade 117, FT-1860, D7334

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Johan Julius Gammeltoft 48 G Silke Klæde og Linnedhdlr. Kiøbenhavn
Elisabeth Petrea Gammeltoft født Schmidt 36 G Hans Kone Aarhuus
Johanne Sophie Gammeltoft 13 U Deres Datter Kiøbenhavn
Ferdinand Gammeltoft 13 U Deres Pleiesøn Munchen
David Zannamie?? Clausen 25 U Handelsbetjent Aaslev pr. Aarhuus
Axel Viggo Melbye 19 U Handelsbetjent Kiøbenhavn
Alfred Nicolai Müller 19 U Handelsbetjent Ringsted
August Emil Svendsen 17 U Handelsbetjent Kjøbenhavn
Peter Petersen 29 U Tjenestekarl Abbjier?? pr. Haderslev
Dorthe Johanne Petersen 40 U Tjenestepige Bastrup pr. Fredsborg
Birthe Christine Jensen 20 U Tjenestepige Græse pr. Fredsborg
 
Gammeltoft, Johan Julius (I1645)
 
27 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, Marianne (I2428)
 
28 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bjørnbøl, Janne (I2430)
 
29 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, Michael Steen (I1295)
 
30 10 børn Raffenberg, Johannes (I2665)
 
31 10 børn Prætorius, Johannes (I1977)
 
32 10 børn, ref. Anna Barfods oversigt over Meinert, Tang og Fenger. Thomsen, Claus Christian (I1631)
 
33 11 år v. FT 1845 HOFF, Johan Christian (I2964)
 
34 11. Født 24. Mai 1836: Anna Marie Adelaide Barfoed, døbt i kirken 21. Juli 1836, Forældre: Kiøbmand Christian Severin Barfoed og Hstr: Johanne Marie Grouleff, i Kiøge. Moderen bar Barnet, Jfr. M. Christensen fra Kiøbh:, Kjøbm: Mylius, Kjøbm: Møller og Faderen selv, alle i Kiøge. Barfoed, Anna Marie Adelaide (I911)
 
35 1541 Tingholder
1544 kaldes Herredsfoged
Boede i 1562 stadig i Sædding Storgård
Måske gift med en datter af Christian Stygge til Frøstrup? 
Barfod, Jens Knudsen (I1845)
 
36 1593 kappellan i Sneum
1600 sognepræst til Sneum of Tjæreborg, bor i Allerup iflg tingvidne ved Skast Herreds Ting 2.6.1640 
Barfod, Claus Lauridsen (I1850)
 
37 1604 Livlæge for enkedronnning Sophie i Nykøbing F.
Dr.med 1594, samme år professor i medicin og stadsfysikus (i Rostock?) 
Paulli, Heinrich (I1739)
 
38 1739 - Dom. Exaudi [6. søndag efter påske] hafde Ivar Nilssøn en Daatter til Daaben kaldet Elzabeth, baaren af min Daatter Helle Christentze Holst, Faddere: Jens Jenssøn, Erik Ivarssøn, Jacob Nielssøn, Giertrud Andersdaatter og Maren Tostrups, alle af Hyllested. Iversdatter, Elsebeth (I2107)
 
39 1774 eller før forpagter af Sandbygård, Sandby sogn. 1786 forpagter på Førslevgård, Førslev sogn, flytter sommeren 1794 til Nordruplund, som han købte 1792 og sælger 1796. 1796 køber han Tårnholmgård ved Korsør, som han sælger 1805. FT 1801 bor han i Bjergbygade 1 i Slagelse. 1800 optages han i Kgl. danske Skydeselskab, 14.2.1803 Brygger i København, bor ved sin død Vingårdsstræde 133 i København. Giersing, Peder Jensen (I2032)
 
40 1805 student Schouboeske Institut, 16.6.1810, cand.jur. (l.l.), 28.7.1812
underkancellist i Danske Kancelli, 27.12.1815 politiass. i København,
senere konstitueret birkedommer og skriver i Hørsholm Birk.
Billede af "Camilla f. Grønlund, datter af Jens Samuel, birkedommer" er det
rigtigt? 
Grønlund, Jens Samuel (I874)
 
41 1823 cand.theol., 1825-37 sognepræst i Naur og Sir, 1837-52 i Ulfborg, 1846 provst for Ulfborg herred, 1852-62 sognepræst i Flødstrup og Ullerslev Krarup, Ove Thomas Nicolai (I56)
 
42 1839 student Borgerdydsskolen Christianshavn, 1844 cand.theol., 1855 Kateket i Kerteminde, 1860 præst i Fjaltring, 1869 præst i Havrebjerg, 1877 præst i Tostrup ved Holbæk Meinert, Andreas Evald (I34)
 
43 1847 student Borgerdydsskolen Christianshavn, 1854 cand.theol., 1856 pr. kappelan i Flødstrup Ullerslev, 1860 kappellan ved Frelsers Kirke på Christianshavn, 1860 residerende kappellan i Nykøbing Mors, 1870 sognepræst i Ljørslev og Ørding på Mors. Iflg. Geistelig stat 1906: fhv. sognepræst til Flødstrup & Ullerslev Meinert, Alfred Valdemar (I39)
 
44 1848-59 sognepræst i Fjaltring, 1859-69 i Dybe
Gift 1. gang 13-03-1834 i København med Nicoline Christine Litkin,
f.06-10-1809, død 03-02-1835. (Danske Sagførere) 
Harboe, Frederik Carl Christian (I380)
 
45 1850 student fra Borgerdydsskolen på Christianshavn, 1857 cand.theol, 1863 dr. phil., 1870 assistent ved Zoologisk Museum, fra 1881 medlem af Videnskabernes Selskab, 1883-85 docent ved Landbohøjskolen, fra 1885 inspektør ved Zoologisk Museum. Se iøvrigt Kraks Blå Bog 1911 Meinert, Frederik Vilhelm August (I41)
 
46 1892 Absalonsgade, Aalborg. 1896 Livjægergade, Østerbro, København, 1900- Frederiksberg.

Københavns Politis registerblade:
Oplysninger om registerbladet
Udfyldelsesdato: 1-11-1895
Personer
Hovedperson:
Marie Cathrine Tang Barfod , 9-3-1840 , Nørre Vosborg
Stillinger: Enkefrue
Barn:
Peter Moe (sic!) Andreas Tang Barfod , 1-6-1883
Adresser:
1-11-1896: Livjægergade 10 , 2.
1-4-1897: Rosenvængets Allé 38 hos Conradsen
1-11-1900: Frameldt  
Tang, Marie Cathrine (I50)
 
47 1897-99 ejer af Moesgård i Vejrum. Petersen, Andreas Evald Meinert Tang (I84)
 
48 1899 underforvalter på Trustrup ved Randers. Benzon, Johannes Evald (I91)
 
49 1903-7580: Lørdagen den 26 Dec. kl. 12½ begraves Fhv. Skorstensfejermester Svendsens Hustru Therese Adelaide født Falk, 77 Aar gl. Bopæl Stormgade 25,2, død den 19. 1 af xxxxx Mort Cordis fra Frue til Vestre Kirkegaard, Nordre Kapel, Jorden M-7-1, 192 Kr., ligbærere 10 kr, Kapel 12 kr., kandelabre, træer, grønt m.v. 32 kr. klokkeren 50 øre, orgel 6 kr, sang 16 kr., ialt 246 kroner (normalt mellem 10 og 20 kroner).
1904-3088: 12. August begraves Carl Peter Svendsen, også 77 år gl. samme sted, død 7. August. 
Falck, Therese Adelaide (I1050)
 
50 1916- husbestyrerinde i Merion, Pennsylvania, USA Barfod, Helga Ranfft (I926)
 

      1 2 3 4 5 ... 28» Næste»