Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Kilder


Træ:  

Match 1 til 50 fra 236

      1 2 3 4 5 Næste»


   Kilde-ID   Titel, Forfatter 
1 S119 Kullerup KB
 
2 S114 Brock-Bredalske Legatstamtavle
 
3 S113 Vor Frelsers KB
 
4 S112 Ulfborg KB
 
5 S111 Copulationsprotokol for København
 
6 S110 H. Mallings Vielser i danske Landsogne 1661-1792
 
7 S108 Trinitatis Vielsesprotokol
 
8 S107 Danske Magazin
 
9 S106 Vor Frue KB register, København
 
10 S104 Formentlig den "Mester Giersing lille søn", der begraves i Næstved 21.5.1758
 
11 S103 Ebbe Kornerup
 
12 S102 Peter Grishauge: Anetavle for efterkommere af Jørgen P. Grishauge og Christian
 
13 S101 Angivet 28 år gl. ved sønnens dåbsindførsel 1877.
 
14 S100 gravsten i Torslev samt folketælling 1911 for Torslev by og Sogn
 
15 S99 Torslev Kirkebog
 
16 S98 gravsten
 
17 S97 Slægten Forman(n) i Danmark, red. af Henrik Forman 1994
 
18 S96 Slagelse Bys Skifteprotokol
 
19 S95 Lynge sogns KB
 
20 S94 Skelskør Byfogeds Skifteprotokol
 
21 S93 Lengnicks uddrag af Kbh.'s KB
 
22 S92 Folketælling 1801, København, Arne Julins register
 
23 S91 Isgaard-Kveldstrup Skifteprotokol
 
24 S89 Frederiksberg Sogns KB
 
25 S90 Folketælling 1801
 
26 S88 Ryde sogns kirkebog
 
27 S87 Candidati & Examinati Juris
 
28 S86 Enkekassen
 
29 S84 Trinitatis Begravelsesprotokol
 
30 S83 Slagelse Herreds Skifteprotokol
 
31 S82 Hardsyssels Årbog
 
32 S81 Skifteprotokol, Næstved byfoged
 
33 S80 Herslev kirkebog
 
34 S79 Ligsten, Århus, Vor Frue
 
35 S78 Vor Frue KB, København
 
36 S77 Hads Herreds Tingbog
 
37 S73 Giessing: Danske Jubellærere
 
38 S74 Norsk Historisk Tidsskrift
 
39 S75 Wibergs Præstehistorie
 
40 S76 Skifte/Testamente 27.4.1695
 
41 S72 Svend Larsen: Det fynske Rådsaristokrati i det 17'de Århundrede
 
42 S71 Heraldisk Tidsskrift
 
43 S70 Vejle Bys Historie
 
44 S69 Preben Krarup, advokat
 
45 S67 Ligsten i Gyrstinge, Alsted Herred, Sorø Amt
 
46 S66 Nykøbing F. "skolebog" (Lærde skoles regnskabsbog?)
 
47 S65 Det københavnske Patriciat, af Johan Jørgensen, 1957
 
48 S63 Epitafium, Notmark kirke
 
49 S62 Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660.
 
50 S61 H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869
 

      1 2 3 4 5 Næste»