Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 1,459

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 30» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Aage Brummer var Arkitekt i Vinding ved Vejle og leder af Vinding Håndværkerskole 1888-1906. Håndværkerskolen begyndte som en afdeling på Vinding Højskole, men blev senere selvstændig. Aage Brummer satte gang i det nye kvarter Mølholm, da han i 1896 lod opføre villaen "Prøven" på hjørnet af Mølholmsvej og Fredericiavej. Han stod ligeledes bag en række andre huse i Mølholm, indtil han måtte opgive af helbredsmæssige og økonomiske årsager i 1900.
Aage Brummer var sognerådsformand i Vinding Sogneråd 1893-1899.
Brummersvej er opkaldt efter Aage Brummer.
(kilde: http://http://vejlewiki.dk/index.php?title=Aage_Brummer) 
Brummer, Aage Gumme Nicolai (I16471)
 
102 adjunkt i Flensborg, cand.polyt. Wulsten, Ferdinand Alexander (I293)
 
103 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hoffmann-Petersen, E. (I2465)
 
104 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kaiser, K. (I1560)
 
105 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kornerup, E. (I1559)
 
106 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kornerup, P. (I1552)
 
107 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Krarup-Hansen, E. (I631)
 
108 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Mattig, E.A.V. (I1532)
 
109 Adresse 5.4. 1947: Dimora Castle Road, Saltwood, Hythe, Kent, England Pieters, Willy Cornelius (I1235)
 
110 Adresse: Abilgårdsgade 9, 3 S. 1. G.
Faddere: Bogholder Sørensen og Hustru, Strømpevæver Svendsen 
Steen, Svend Holger Petersen (I1229)
 
111 advokat, bor i Philadelphia Nofer, George (I990)
 
112 Af Begstrup. Får 27.3 1719 fæste i Borup på Helgenæs. Fast, Rasmus Jensen (I1409)
 
113 af Buddinge Petersen, Svend (I2122)
 
114 Af Låstrup, Rinds Hd, Viborg Amt. Trane, Jens (I1905)
 
115 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, T.S. (I343)
 
116 Aktivt med i modstandskampen under 2. verdenskrig fra 20-05-1940 ( http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?71264 ) Poulsen, Aage Vagn Schrøder (I133)
 
117 Allerum KB 1768:
d. 6 Martii låt Jöns Olsson i Allerum med sin Hustru Catharina Petters datter Christna sin dotter Kristina född den 2 dito.
Succ Nils Pärs Hustru i Gnetared
Test. Jöns Jönsson i Tornhult, Mons Olsson i Allurum, Pigen Kirstine Pärs dotter ibid, Pigen Elna Pärs dotter ibid. 
Jönsdotter, Kirstina (I3164)
 
118 Allerum KB 1891:
Mars d: d: 6 lystes för drengen Per Nilsson i l: Tornhult och Pig: Kristina Jöns dotter i Alrum. Vigde i May. 
Familie F1197
 
119 Alma blev adopteret af Rasmus Peter og Dorthe Marie i 1906 og fik navnet Sørensen, Hun blev født i Vattrup by, Thorning Sogn 1 juni 1885 og døbt i Thorning kirke 21 juni 1885 med navnet Alma Holst.
Hun blev konfirmeret i Tved kirke 1 oktober 1899.
Jeg har mødt Alma hos min farmor i begyndelsen af 1950'erne.
Hilsen
Jens Bøgh.  
Holst, Alma (I2212)
 
120 Alrø i Horsens Fjord (Storm), Peder Jensen (I1901)
 
121 Amtmand i Bergen, adlet 1505, borgmester i Helsingør 1517, af gammel norsk familie. (Rosenvinge), Mogens Jensen (I1807)
 
122 Amtsrådsmedlem, forligskommissær, medstifter og direktør for Assens og Omegns Sparekasse. Dannebrogsmand. Raffenberg, Mads Christian (I868)
 
123 Angivet 28 år gl. ved sønnens dåbsindførsel 1877. Kilde (S101)
 
124 Angivet som søn af afdøde Gaarmand Peter Kr. Nielsen og efterlevende Hustru
Sine Pedersen i Torslev. 
Nielsen, Jens Peter (I2591)
 
125 Anmelder 12.2.1831 at hans kone Anne Rebekke Lisner er død kl. 1 samme morgen
samt at hendes eneste arving er hendes moder Andrea Dorthea Frost, enke
efter Reslagermester Lars Madsen Lisner her i Byen. 
Olsen, Anders (I2393)
 
126 Anna Malling var som ung selskabsdame hos dekanessen på Vallø og blev som bekendt 1844 gift med sin fætter Ove Malling Giersing, der blev stiftlæge på Vallø. Malling, Anna (I865)
 
127 Anne Kirstine Rasmusdatter skulle iflg. FT 1834 være 57 år og dermed ca. 23 år
ved FT 1801. FT 1801 viser en Kirsten Rasmusdatter som datter af Rasmus
Madsen, 55 år, og Kirstine Knudsdatter, 55 år, Gårdfolk i Fæbæk, Bøstrup Sogn.
Hendes dåb er ikke fundet, Rasmus og Kirstines Skifter kunne måske findes,
FT 1801 nævner en potentiel bror, Lars Rasmussen, 25 år. Han er konfirmeret
1790, Rasmus Madsens datter, Kirsten er konfirmeret 1793.

Måske kunne også Rasmus Dinesen, som oplader gården i Strandby til ægteparret
1815 være hendes far?? 
Rasmusdatter, Anne Kjerstine (I1105)
 
128 Anno 1728, dend 3de Septembr: haver Michel Svendsen Bech Snedcker og Borger her i Nyborg ladet holde rigtig Registrering og Vurdering efter hans afdøde Hustrue Anne Nielsdatter til videre Skifte og Deeling imellem hannem og hans med dend Sal: Kone udj Egteskab havende Børn, Nemlig en Søn Jens Michelsen 8te Aar gammel, En Daatter Maren Michelsdatter 17 Aar, En dito Kirsten Michelsdaatter 5 aar, En dito Gunder Michelsdaatter 2½ aar gammel, etc. etc.
Aktiverne er opgjort til 62 Rigsdaler og 1 Mark, passiverne til nogenlunde det samme, Det mest værdifulde bohave synes at findes bland den afdøde kones gangklæder, f.eks. en hvid Sølv Maars hue med guldkniplinger, vurderet til en rigsdaler og 2 mark, samt en sort kjole til 3 rigsdaler. Der er specificerede møbler for 15 rigsdaler og snedkerværktøj for andre 15 rigsdaler, Sengeklæder got 11 rigsdaler og linned for 4 rigsdaler. 11 skilderier for 3 mark 2 skilling og 2 bøger for 10 skilleng (en alterbog og en salmebog). Michel Beck kan ikke skrive sit navn, men underskriver sig lidt klodset med MSB, hvorefter skriveren tilføjer hans navn.
 
Nielsdatter, Anna (I2022)
 
129 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, O. (I139)
 
130 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, M. (I141)
 
131 Ansat i generaltoldkammer- og kommercekollegiet Malling, Carl (I2714)
 
132 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, C.J.D. (I2425)
 
133 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Harboe, K.E. (I423)
 
134 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Starbuck, E.E. (I953)
 
135 ansat ved statsbanerne først i København, fra 1894 i Køge
Note/dåbsdato smst. 
Larsen, Niels (I229)
 
136 Ansat ved telegrafen før hun blev gift i 1915.
Knud Steen havde kontor lige over gaden - der mødte de hinanden.
Ansat i Valutakontrollen 1936-, sekretær i Dansk Idrætsforbund 1940-?, aftenskolelærer.
Sommerhus i Jyllinge. 
Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
137 Ansat ved telegrafen før hun blev gift i 1915.
Knud Steen havde kontor lige over gaden - der mødte de hinanden.
Ansat i Valutakontrollen 1936-, sekretær i Dansk Idrætsforbund 1940-?, aftenskolelærer.
Sommerhus i Jyllinge. 
Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
138 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kaaber, N. (I608)
 
139 Anvendte 1564 som vidne på Vester Herreds Ting adeligt våben, fik 28.5.1573
som herredsskriver i Vester Herred kgl. brev på at være fri for landgilde, ægt
og arbejde af sin gård så længe han var herredsskriver. Hans våben, navn og
valgsprog pryder den øverste mandsstol i Nørre Nebel kirke (1576).
Levede 1585, men nok død der omkring. 
Barfod, Laurits (I1846)
 
140 Apoteker på Frihavnsapoteket
Stifter af Allergologisk Laboratorium 
Barfod, Peter Christian Kierkegaard Tang (I77)
 
141 Apotekerlærlig i Tønning 1714 (Wassenbergs apotek), formodentlig mormoderens
familie, 1714-32 ansat ved Kong Salomons Apotek i København, til sidst som
provisor. Ejer af apoteket 1732-47. 
Hagen, Bernhard (I1891)
 
142 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, P.S. (I1294)
 
143 Arbejdede med pelsauktion. Ysa husker bl.a. nogle store isbjørneskind. Hansen, Chr. (I2401)
 
144 Arbejdede oprindelig som advokatsekretær, siden som ejendomsmægler assistent
for tilsidst at få bestalling som statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. 
Bøgh, Inge Marie (I1026)
 
145 Arbejdede under forskellige danske entreprenører og var den, der i København
tog imod lillebroderen Johan Heinrich. Det var også hos ham, da han boede med
sin kone i Helsingør, at Johan Heinrich mødte sin tilkommende kone - ja hun
var også i huset hos ham, da han boede i Fjenneslev under anlægget af
jernbanelinien der. JHH skriver: "Min førstnævnte ældre Broder havde tillige
med Ingeniør Wätzolt overtaget en Del af Havnebygningen, og jeg overtog nu
halvdelen af min Broders Part, derefter...." (Det var Esbjerg havn). 
Hoffmann, Ernst Wilhelm (I2529)
 
146 Arbejdede ved færgen Bagenkop-Kiel, var før eller siden landarbejder på
forskellige gårde, boede i Fakkebjerg, slog også skærver til vejarbejde,
tilsidst købmand i Vognsbjerg. 
Jørgensen, Ejvind (I1453)
 
147 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Palumbo, D.C. (I976)
 
148 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Palumbo, M.A. (I973)
 
149 Arkitekt (under magistraten?), (ATB: ugift). Benzon, Christen Noe (I93)
 
150 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schiøtt, T. (I738)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 30» Næste»