Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 101 til 150 fra 1,366

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 28» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Starbuck, Edwin Emerson (I953)
 
102 ansat ved statsbanerne først i København, fra 1894 i Køge
Note/dåbsdato smst. 
Larsen, Niels (I229)
 
103 Ansat ved telegrafen før hun blev gift i 1915.
Knud Steen havde kontor lige over gaden - der mødte de hinanden.
Ansat i Valutakontrollen 1936-, sekretær i Dansk Idrætsforbund 1940-?, aftenskolelærer.
Sommerhus i Jyllinge. 
Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
104 Ansat ved telegrafen før hun blev gift i 1915.
Knud Steen havde kontor lige over gaden - der mødte de hinanden.
Ansat i Valutakontrollen 1936-, sekretær i Dansk Idrætsforbund 1940-?, aftenskolelærer.
Sommerhus i Jyllinge. 
Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
105 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kaaber, Niels (I608)
 
106 Anvendte 1564 som vidne på Vester Herreds Ting adeligt våben, fik 28.5.1573
som herredsskriver i Vester Herred kgl. brev på at være fri for landgilde, ægt
og arbejde af sin gård så længe han var herredsskriver. Hans våben, navn og
valgsprog pryder den øverste mandsstol i Nørre Nebel kirke (1576).
Levede 1585, men nok død der omkring. 
Barfod, Laurits (I1846)
 
107 Apoteker på Frihavnsapoteket
Stifter af Allergologisk Laboratorium 
Barfod, Peter Christian Kierkegaard Tang (I77)
 
108 Apotekerlærlig i Tønning 1714 (Wassenbergs apotek), formodentlig mormoderens
familie, 1714-32 ansat ved Kong Salomons Apotek i København, til sidst som
provisor. Ejer af apoteket 1732-47. 
Hagen, Bernhard (I1891)
 
109 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, Peter Steen (I1294)
 
110 Arbejdede med pelsauktion. Ysa husker bl.a. nogle store isbjørneskind. Hansen, Chr. (I2401)
 
111 Arbejdede oprindelig som advokatsekretær, siden som ejendomsmægler assistent
for tilsidst at få bestalling som statsautoriseret ejendomsmægler og valuar. 
Bøgh, Inge Marie (I1026)
 
112 Arbejdede under forskellige danske entreprenører og var den, der i København
tog imod lillebroderen Johan Heinrich. Det var også hos ham, da han boede med
sin kone i Helsingør, at Johan Heinrich mødte sin tilkommende kone - ja hun
var også i huset hos ham, da han boede i Fjenneslev under anlægget af
jernbanelinien der. JHH skriver: "Min førstnævnte ældre Broder havde tillige
med Ingeniør Wätzolt overtaget en Del af Havnebygningen, og jeg overtog nu
halvdelen af min Broders Part, derefter...." (Det var Esbjerg havn). 
Hoffmann, Ernst Wilhelm (I2529)
 
113 Arbejdede ved færgen Bagenkop-Kiel, var før eller siden landarbejder på
forskellige gårde, boede i Fakkebjerg, slog også skærver til vejarbejde,
tilsidst købmand i Vognsbjerg. 
Jørgensen, Ejvind (I1453)
 
114 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Palumbo, David Christian (I976)
 
115 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Palumbo, Michaela Ann (I973)
 
116 Arkitekt (under magistraten?), (ATB: ugift). Benzon, Christen Noe (I93)
 
117 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Schiøtt, Torben (I738)
 
118 arkitekt M.A.A., bygningsinspektør på Frederiksberg fra 1951 Bretton-Meyer, Hans Wilhelm Wain (I223)
 
119 Arkitekt m.a.a., kgl. bygningsinspektør.
Nekrolog i Berlingske Tidende 23-09-2015:
Han blev tømrer og bygningskonduktør, før han gik på Kunstakademiets Arkitektskole. Efter sin afgang i 1964 var han ansat hos bl.a. Arne Jacobsen og Henning Larsen. I 1980'erne etablerede han egen tegnestue på Søholm. Mange af hans tegninger er præmieret, og han har bl.a. modtaget Margot og Thovald Dreyers Hæderspris. I 1984 blev han kgl. bygningsinspektør og 1987 hof- og inventarieinspektør.
Senere har han beskæftiget sig med ældre bygninger, og han har udvist pietet over for kulturarven samtidig med, at de ældre bygninger er blevet gjort anvendelige til nutidige formål. Han er ikke mindst kendt for Universitetsbiblioteket i Fiolstræde i København og det nærliggende Metropolitananneks. Desuden har han udført en række opgaver for Københavns Universitet, Sorgenfri Slot og landstedet Søholm, der ligger ved Emdrup Sø. Af nybygninger er han ikke mindst kendt for tilbygningen til Nivaagaards Malerisamling og den japanske ambassades repræsentationslokaler i Hellerup.
Han har også slået streger for en række ombygninger og byfornyelsesprojekter blandt andet for Nationalmuseet.
Davis Bretton-Meyer var en af initiativtagerne til den danske Pro Venizia komite, hvor han lagde et betydeligt arbejde i etableringen af et dansk refugium for kunstnere, forfattere, arkitekter og andre i en del af klosteret på begravelsesøen, S. Michele, i Venedig. 
Bretton-Meyer, Jens Lucas David (I224)
 
120 arkitekt og bygningsinspektør i København
Se iøvrigt Kraks Blå Bog 1976 
Ramsby, Svend (I641)
 
121 arkitekt, kgl. bygningsinspektør
Se iøvrigt Kraks Blå Bog 1943 
Olrik, Jørgen Christian Fenger (I236)
 
122 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Friis, Palle Lønborg (I334)
 
123 Assessor, siden Justitiarius ved Viborg Overret (dvs. retspræsident), K. af D. Tang, Christen Noe (I26)
 
124 assistent i Udenrigsministeriet Funch, Nanna Henriette Sophia (I2686)
 
125 Avis-Nekrolog:
Fhv. kaptajn Georg Hansen, Rudkøbing, døde i gaar, 92 aar gammel.
Sin første uddannelse fik Hansen i sejlskibene. I 1890 tog han styrmands-,
skibsfører- og maskinisteksamen. I omtrent en menneskealder har han haft sit
arbejde i havforskningensfarten. Mange hold fra udlandet henvendte sig til ham
for at faa raad bed udrustning til undersøgelsesskibe og vejledning til
indretning af moderne fiskeredskaber om bord paa disse.
Hansen blev kaptajn paa havundersøgelsesskibet Thor i 1904 og senere paa
Margrethe, indtil det forliste ved juletid 1913 i nærheden af Vestindien.
Under første verdenskrig var han beskæftiget med videnskabeligt arbejde under
professor Johs. Schmidt. Fra 1920-21 var han fører af ms Dana [Dana I) og
senere ss Dana [Dana II] under dette skibs jordomsejling 1928-30. Sit andet
forlis oplevede han juni 1935, da en tysk fiskertrawler i tæt taage sejlede
Dana i sænk i Vesterhavet. I 1938 tog han sin afsked og slog sig ned paa sin
fødeø, Langeland.
Lige til sin død fulgte han med levende interesse med i det arbejde, der
foretages af Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser paa Charlottenlund Slot. 
Hansen, Georg Johan Theodor (I1460)
 
126 Avisannonce: Bisat 10.10.1976 kl. 12 fra kapellet, Garnisons kirkegård.
Var efter sin konfirmation i huset "hos Rigmors forældre ligesom sine søstre"
tog siden (1920'erne) til Kbh., hvor hun lærte at sy hos sin bror Frits, der
havde egen skrædderforretning. Var "presser" i forskellige mindre systuer
(m. 5-20 ansatte) - jvf. Tommy. 
Hansen, Nora Laura Margrethe (I1061)
 
127 B. of Sc. in home economics fra Pratts Institute, Brooklyn Dugan, Dorothy Grace (I977)
 
128 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kemp, William Ronald (I255)
 
129 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, Elisabeth Tang (Lis) (I147)
 
130 Bachelor of Fine Arts fra Tulane University i New Orleans Xanten, Emily Ruth (I144)
 
131 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, Hans Peter Tang (I148)
 
132 Både hans senere svigersøn Jens Grouleff, og den senere præst og seminarieforstander Hans Peter Barfoed er begge gået i Rosmos skole hos Wisti Smollerup Smollerup, Wisti (I2098)
 
133 Båren af Mette Færgemands, faddere: Niels Bøg, Ras Bøg, Kroer-Søren af Eeg,
Ane Cathrine Guldmand ibid. og Ras Basses kone af Tillerup. 
Bøg, Peder Jensen (I1419)
 
134 Båren af Niels Rungborgs Kone af ...., faddere: Ras og Søren Bonde af Dejret
og store Laurs Hansen af Till:, Kirsten Hulkins og Eva af Eeg. 
Bøg, Peder Jensen (I1420)
 
135 Barnets navn er anmeldt af Faderen uden Daab i Hh. til Lov af 4.3.1857
Forældre: Skomager Peter Julius Jakobsen og Hustru Anna Elisabeth (Kaiser), Bernstorfvej 10 B

Anm: Md 28 Aar
Jdm. Ang Hansen?
Fører i Henh. til Navnebevis meddelt den 31. Decbr. 1908 af Politimesteren i Frederiksberg Birk, fremtidig Familienavnet Landler i Stedet for Jakobsen (Jvf. Alm. J. III No. 227/1909)
Den 1. Marts 1909 
Landler, Dagmar Caroline (I848)
 
136 barnløs, men gift med enke med 6 børn, havde gård ved Odder. Petersen, Aage Tang (I310)
 
137 Befragter, statsautoriseret skibsmægler.
Student 1936 Skt. Jørgens Gymnasium, elev skoleskibet Danmark jun.-nov. 1936, i lære hos A.P.Møller 1937-39, Højere Handelseksamen 1940, speditør hos Nøltingk & Cordes 1940, Albert Jensen A/S 1940-41, Hugo Stinnes GmbH i Duisburg-Ruhrort og Wien 1941-44, KOKS A/S, Wilders Plads, Prima Kulimport, Alfred Petersen, Charlottenlund, Holte og Lyngby, Iversen & Jacobsen, Havnegade, kontorchef hos hos C.K.Hansen, Amaliegade 1946-68, prokurist hos Dansk Afrikansk Compagni 1968-82, Arne Wittrup 1983, Paradiso RKH fra 1983-87. 
Steen, Knud (I136)
 
138 Begr. mellem 5.1 og 27.1.1657 i Kirken
Sognepræst i Hellested, Stevns herred, Præstø amt, siden i Vordingborg.
Dobbelt ane (11.667 og 11.927) 
Hansen, Claus (I1921)
 
139 Begravet 4. søndag i advent 1759 (er det så 1758??), gl. 68 år - hun må altså
være født ca. 1691. Hun angives at være fra Salene. 
Karen .... (I2411)
 
140 Begravet fra Hellig Geist til Assistens Kirkegård, død af apopleksi, Frederiksberg Allé 5. Fogh, Magdalene Cathrine (I2043)
 
141 Begravet i Hørsholm fra København, Vor Frue.

Skulle iflg. Eline Birgitte Bojsen, f. Heramb's erindringer have været husjomfru hos underfoged Anders Grønlund. Hun skulle nærmest have forført den unge juridiske kandidat Jens Samuel Grønlund med det resultat, at hun måtte forlade huset og tage til Skelskør for at føde en søn, Anders, som siden blev herredsfoged i Nordborg. Siden giftede de sig og drengen blev lyst i kuld og køn. Tidlig enke. Førte hus for "Tante West" (hendes afdøde mands søster) og blev siden Økonoma ved Vajsenhuset.

Skelskør KB 1798: Jomfrue Juliane Maria Lind er fadder ved vægter Erich Pedersens datters dåb. 
Lind, Juliane Marie (I873)
 
142 Begravet i kapel nr 57 i Helligåndskirken Schou, Maren Christensdatter (I2057)
 
143 Begravet ved koret i Vordingborg kirke. Frees, Else Cathrine Clausdatter (I1935)
 
144 Begyndte på sin postrute 1.11.1894, dagen efter sit bryllup.

I vognmandsforretningen havde Jens Thomsen bl.a. 2 landauere. Moster Mille
(Emilie) fortæller 1993 om, hvordan familien et par gange om året kørte til
Holmsland og besøgte farmor og farfar på den forfaldne gård i Sønder Rødklit
hvodan vejen var dårlig og moderen skreg, fordi hun var bange for at vognen
skulle vælte og hvordan landaueren lige akkurat kunne komme gennem porten.

Flyttede til Lyngby vel ca. 70 år gammel 
Thomsen, Jens Jensen (I1079)
 
145 bestyrer af Bethesda (Bornholm), handelsgartner i Stubbekøbing Krarup, Aksel (I282)
 
146 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kaaber, Anna-Lise (I702)
 
147 Bl.a. hans søster på ca. 16 år Marthe Margrethe Christiansdatter Due er
fadder ved hans dåb.
Borgerskab i Rønne som urmager 26,2,1833 (fol. 311) 
Due, Christian (I1149)
 
148 blandt fadderne er Mons. Cassau
FT 1834: Eggeslevmagle, et Huus hos (nevøen?) Skomager Ole Lisner, 30 år:
- Andrea Lisner, 65, Enke, hun får Almisse fra Skelskør
FT 1840: Eggeslevmagle, et Huus hos (nevøen?) Skomager Ole Lisner, 38 år:
- Ane Dorthe Frost, 70, Enke, Fattiglem
FT 1845: Eggeslevmagle, et Huus hos (nevøen?) Skomager Ole Lisner, 42 år, født i Skelskør:
- Dorthea Olsdatter, 79, Enke, Almisselem, født i Lynge, Sorø Amt
FT-1787: Skelskør købstad, Norden side af Ahlgaden, 10 hos (mosteren?) Mette Kirstine Bay, g.m. købmand Niels Jespersen:
- Andrea Dorthea Frost, 14 , Ugift, tienestefolk 
Frost, Andrea Dorothea (I2384)
 
149 Blandt fadderne skomager Ole Lisner i Eggerslevmagle. Petersen, Caroline Amalia (I2389)
 
150 Blandt fadderne ved dåben 1882 er Bådfører Lars Hansen (fasters mand) Watson, Carl Hansen (I1494)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 28» Næste»