Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 1,351 til 1,400 fra 1,447

      «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1351 Tyskøl-fører i Køge, medlem af skydeselskabet, død før 1630. Jensen, Jens (I1987)
 
1352 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, K. (I239)
 
1353 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, F. (I243)
 
1354 tømrermester, premierløjtnant
Note/dødsdato (44 år - Frederikke - V.Richter) 
Frost, Edvard Valdemar (I204)
 
1355 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Møller, N.A.S. (I695)
 
1356 Uddannet fra Rigshospitalet 1941, Marselisborg Hospital 1941-43, Rigshospitalet 1943-44, aftensygeplejerske på Håndværkerforeningens Plejehjem, "Håndværkerhaven" samt "Frydenholm" i Holte og "Hegnsgården" i Nærum 1968-1987 Barfod, Agnete Tang (I123)
 
1357 Uddannet i manufaktur Jensen, Johanne Marie (I1040)
 
1358 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Ribe-Christensen, E. (I2423)
 
1359 Uddannet som agronom på Landbohøjskolen. Arbejdet på landinspektørkontor i
Maribo (under krigen). 1946 entreprenørforretning i Horslunde og fra 1955
farvalterassistent på Nakskov Sukkerfabrik til sin død. 
Jensen, Egon Dan (I1233)
 
1360 Uddrag af Sankt Nikolaj kirkes Begravelsesprotokol, af O. Nielsen i
Personalhistorisk Tidsskrift 1.Række Bd.1 side 202 (begravelser norden for
koret, nr. 16): Albrecht Schowarts Moder begravedes 28. Feb. 1639, han selv
20. Juli 1650, hans og Dorete Frises Søns Just Schowartss Barn 1681, Just
Schowart 29 Maj 1686, dennes Stivdatter Anne Urbansdatter 20 Nov. 1686, hans
Søn Albert Schowart 3. Juli 1689; Arvingerne solgte Gravstedet 1709. 
Schowardt, Albrecht (I1910)
 
1361 Udfra navnelighed m.v. kunne hans morfar være den Niels Brock Perch, der iflg.
V. Richter døde 11.10.1851, 62 år gl., underskrevet Axeline, og hans mormor
kunne være den Axeline Perch, født Holm, der iflg. V. Richter døde
23.10.1877, 84 år gammel. Dette er siden bekræftet via Dansk Biografisk
Leksikon. 
Nielsen, Niels Brock (I2551)
 
1362 Udvandrede til New York (Brooklyn) gift med Ingrid fra Norge (søster til Paula
og Margrethe), men blev skilt efter kun et halvt år og giftede sig ikke igen. 
Hansen, Villiam Watson (I1073)
 
1363 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, J.M. (I252)
 
1364 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Frost, E.M.K. (I573)
 
1365 Ugift Tang, Nanna Christine Mathilde (Thilde) (I54)
 
1366 ugift Meinert, Maria Camilla (Marie) (I33)
 
1367 ugift Thomsen, Marie Cathrine (I3301)
 
1368 ugift Fenger, Elisabeth Christine (I3310)
 
1369 Ugift handelsgartner i Odense. Iflg. Mogens Valeurs erindringer (http://www.mogensvaleur.dk/mv/001.php)havde han "et stort gartneri, hvor jeg var kommet en del som barn". Valeur, Hans Frederik (I16470)
 
1370 Ugift, død som ung. Jensen, Marianne (I1442)
 
1371 ugift, ejer af Antvorskov ved Slagelse. Legatstifter.
Iflg. oversigt over begravelserne i Frederiks Tyske kirke (Christianskirken)
boende Lavendelstræde 1, 76 år, død af alderdom, bisat i Capel No. 11, som
var familiens kapel. 
Meinert, Andreas Evald (I1624)
 
1372 Ugift, forlovet med sin halvonkel Sophus Koefoed (død 1850) Meinert, Ida Mathilde Nicoline (I37)
 
1373 Ugift, passede sine forældre Jensen, Else Marie (I1440)
 
1374 Ugift, passede sine forældre. Død af kræft, var bl.a. på Finsen, hvor hun
blev opereret. 
Jensen, Thomasine (I1441)
 
1375 Ugift. Giersing, Mathias Jensen (I2033)
 
1376 Ugift. Frandsen, Birtha (I1527)
 
1377 Ugift. Frandsen, Stina (I1526)
 
1378 Ugift. Petersen, Poul Albrecht Tang (I307)
 
1379 Ulfborg KB Kilde (S6)
 
1380 Ulfborg KB: 1728 Dom.7.p.Trin.(11-07-1728) blev Christen Holm begr. æt.54 (dvs. født ca. 1674)
Øster Holm hørte under Sønder Vosborg da Christen Christensen ca. 1699 fik den i fæste. 
Holm, Christen Christensen (I195)
 
1381 Ulla fortæller 2002, at Helga Aurora Rønholdt var ældst af 6 børn, bl.a. var der en bror Bernhardt Rønholdt, måske var der også en søster Xenia. Navneforandring 1881 fra Jensen til Rønholt

Helga's mor skulle hedde Emma Thelin og være fra Sverige. Hun blev ligesom fru Munck tidligt enke og boede på Guldsmedestiftelsen, hvor også fru Munck boede. Parrene var venner og børnene (Helga og Evani) mødte hinanden der.

moderen kom meget i datterens hjem iflg. datterdatteren Kamma 
Rønholt, Helga Aurora Mathilde (I2792)
 
1382 Underviste på Københavns Tekniske Skole indtil 2008 Birkmand, Peter Erik Munck (I2795)
 
1383 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Starbuck, S.T. (I996)
 
1384 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Starbuck, S.C. (I997)
 
1385 V. Richter: Dødsfald i DK 1761-90: Lovise Sophie Beck, f. Hagen,
Kancelliraadinde, Jens Beck, død 7/6 1777, 40 Aar. (Adresseavisen). 
Hagen, Louise Sophie (I2024)
 
1386 Valdemar boede i sin barndom i og omkring Odense, blev konfirmeret i Kerte kirke 1887, kom i tømrerlære 1890 hos tømrermester Nielsen i Aarup på Fyn, blev udlært hos tømrermester V. Nielsen i Odense og fik svendebrev i Odense 24. april 1895. Gik på Odense Tekniske Skoles dagskole fra november 1894 til foråret 1899, afsluttet med afgangseksamen. Gik 1899-1903 på Kunstakademiets afdeling for arkitekter.
Han var ansat dels som tegner, dels som konduktør hos arkitekterne Henrik Hagemann, professor Vilhelm Klein, Phillip Schmidth og Alfred Thomsen, indtil han i 1906 nedsatte sig som selvstændig arkitekt. 
Birkmand, Laurits Valdemar (I2786)
 
1387 Vangede. Olsen, Villy Carl Rudolph Valdemar (I1268)
 
1388 Var efter sin konfirmation i huset i Helsingør hos sin moster, der var gift
med Johan Heinrich Hoffmanns broder Ernst.
Konfirmeret af pastor Schmaltz i St. Petri i Kbh. 15.9.1861. 
Hindrichsen, Elise Henriette Marie (I2438)
 
1389 Var i DK 1961 sammen med sin kone, Paula, men var død i 1963, da Tommy Watson
var i USA.
Udvandrede i 1920-erne? til USA, bosat i Brooklyn, New York
Tommys stamtavle har fødselsdagen 6.1.1896 
Hansen, Karl (I1070)
 
1390 Var Niels Peter Niels Lundgaards gudmoder 1877 i Torslev Pedersen, Anne Dorthea (I2594)
 
1391 Var til far-forældrenes guldbryllup 1909 på Holmsland.

Ved forældrenes sølvbryllup 31.10.1919, som blev holdt på Holmsland var der
100 gæster. Ved den lejlighed blev Emilie ringforlovet med sin senere mand,
Hans Fr. Johs. Hansen, der var bankfuldmægtig i Landmandsbanken.

Udlært i manufaktur i Ringkøbing, rejste til Kbh., var flere steder, bl.a.
1½ år i Fonnesbech, blev gift, blev skilt, var til sidst i 8 år indtil 1957
tilskærer i Zachariæs Magasins herreskrædderi, hvor en kusine var direktør.

Boede i 1936 og før og senere Gl. Kongevej 35 B. 
Jensen, Emilie (I1081)
 
1392 Ved begravelsen (Frederiksberg KB 1885) nævnt som ´Enke efter Restaurateur Rønholdt´ Nielsen, Ane (I3170)
 
1393 Ved begravelsen i Lynge 3-6-1775. gammel 68 år og 44 år i Embedet Frost, Peder Knapsted (I2008)
 
1394 Ved brylluppet dec. 1836 (få måneder før sønnen Thomas' fødsel) nævnes
Robert som 24 år gl., hjælpende søn hos faderen og bruden Johanne Juliane
Jeppesen, som værende hos Gårdmand Thomas Watson I Strandby.
Forloverne er: Thomas Watson (m.f.Pen) og P. Jeppesen 
Watson, Robert (I1106)
 
1395 Ved brylluppet nævnt som 24 år, må altså være født ca. 1795.
Boede ved første barns tidlige fødsel 1819 (3 mdr. efter vielsen) hos
(sin svigerfader??) Hans (Andersen?) Kofod på 8. Vornedegård i V.Marie.
Folketælling 1834, VesterMarie: Et hus: Jens Due, 40, gift daglejer,
Johanne Hansdatter, 42 gift, hans kone, Peder Due, 15, Hans Kofod, 12, Celle
Kristine, Jensdatter, 14, Karen Marie Jensdatter, 1 (deres 4 børn). 
Due, Jens Pedersen (I1153)
 
1396 Ved dåben er bl.a. Rebslager Lars Lisner fadder.
Overlever ikke faderen - nævnes ikke i skiftet 1826. 
Lisner, Mette Kirstine (I2391)
 
1397 Ved dåben er fadderne, skorstensfejersvend Carl Mogensen og Jomfrue Caroline
Svendsen (er hun mon en faster?) 
Svendsen, Emilie Josephine (I1053)
 
1398 Ved dåben var fadderne: Bådfører Lars Hansens hstr i Aasøe, Gmd Chr. Hansen i
Klavsebølle, Ungkarl Theodor Larsen i Tullebølle. 
Hansen, Juliane Caroline (I1683)
 
1399 Ved dåben var farfar, Peder Tang fra Ringkøbing, fadder, og grandtanten, provstinde Møller fra Ølstrup Præstegård, var fadder. Det var farfars søster, Margrethe Lauridsdatter Tang, g.m. provst Jakob Møller. Tang, Peder (I24)
 
1400 Ved dåben var Frue Meinert (mormor?) gudmor, faddere var jomfru Meinert, Hr. Brygger Noe (Chr. Iver Noe?), hr. Windelum i Stabye, Hr. Provst Møller i Ølstrup (farfars søsters mand), og Hr. Peder Tang i Ringkøbing Tang, Mette Christine (Stine) (I25)
 

      «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 Næste»