Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Træ:  

Match 1,351 til 1,400 fra 1,536

      «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1351 Stud. i Kiel og Jena 1680, 1683
Sognepræst i Nordborg, Als 1694-1721 
Nielsen, David (I1862)
 
1352 stud. Rostock 1635, løjtnant, ritmester, fra 1652 Oberbeambter von Wassenberg, Conrad (I1885)
 
1353 stud.theol., lærer ved Brødremenigheden Harpøth, Laurids (I770)
 
1354 Student (Metropolitanskolen) 1911, cand.jur. 1917, amtsfuldmægtig i Viborg 1917, sekretær i Indenrigsministeriet 1919, kontorchef i Direktoratet for Statens Sindsygehospitaler 1933, i Direktoratet for Statens Hospitalsvæsen for Sindslidende 1960, afsked 1961. Sekretær i Invalideforsikringsretten 1927-31, sekretær i Sundhedsstyrelsen 1931-33, formand for Voldgiftsretten i lærlingeforhold på Frederiksberg 1927-32, R1. Ammitzbøll, Hans Rasmus (I99)
 
1355 Student 1543 fra Køge, 1550 ved univ. i Leuven, 1554 mag., 1560 universitetets
rektor, 1562-69 biskop i Ribe (Hans Tausens afløser), 1569- Sjællands biskop.
Se i øvrigt DBL 1,2,3. 
Madsen, Poul (I2454)
 
1356 Student 1625, Kapellan i Sankt Hans Kirke i Odense 163x, sognepræst i Fraugde
januar 1638. 
Braad, Christen Olufsen (I2002)
 
1357 Student 1626, teol. prof. i Odense 6.11.1635, tillige præst i Åsum 30.12.1635,
Magister 16.5.1637. 
Vinding, Jens Poulsen (I1991)
 
1358 Student 1801 privat, cand.jur. 15.1.1806, 1806 ejer af Nøragergård, Buerup sg. 95 td. htk., som han overtog fra sin far. Faderen havde købt den samme år for 125.000 Rdl., i 1823 solgtes den ved auktion for 46.800 Rbdl.) Senere købte han Hesselbjerggård i Reerslev sogn (24 td. htk.). Ejede eller forpagtede Appelbjerggård i Hyllested sogn (26 td. htk.). Tiendekommisær for Holbæk amt 1825, forstander for agerdyrkningsinsttuttet på Mørup 1828-1835, kammerråd 1830, Landbrugsøkonom, se i øvrigt Dansk Biografisk Leksikon. Giersing, Niels (I872)
 
1359 Student 1842 fra Borgerdydsskolen på Christianshavn, cand.jur. 1848, borgmester i Ribe 1859, herredfoged i Merløse og Tuse herreder 1868. Meinert, Adolf Peter Theodor (I36)
 
1360 Student 1890, cand.polyt. 1896 Munck, Ove Holger (I2945)
 
1361 Student 1893, uddannet på jern og stålværker i Tyskland og England, overtog firmaet N. F. Munck 1899 og Jørgen Jensens Eftfs. Jernforretning 1904; Direktør for Akts. P. G. Munck 1917-18.
Kraks firmaregister 1919 viser bestyrelsen i Akts. P. G. Munck, (Hdl. en gros m. Jern og Cement m.m. samt Fabr.): Dir O. H. Munck (Formand), Gross. V. Lemvigh-Müller (Direktør), Overretssagf. M. N. B. Lemvigh-Müller m.fl. 
Munck, Povl (I2816)
 
1362 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Sønderby, I. (I940)
 
1363 Student 20.7.1725 fra Horsens, fuldmægtig ved Grev Danneskjold Laurvigs
Sømfabrik (jvf. sønnen A.G's petitum).
Trinitatis vielseprotokol: Anno 1739, d. 10 aug. blev Niels Grønlund,
Bogholder og Marie Cathrine Müller uden Øster Port viede i Huset. 
Grønlund, Niels Andersen (I2011)
 
1364 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Kornerup, K. (I1553)
 
1365 Student fra Borgerdydskolen i København 1832, cand. jur. 21-10-1837, overretsprokurator 1849. Har udgivet et par brevformularbøger samt 'Rentekammer-Resolutioner og Lovbestemmelser vedr. det stemplede Papir'
(Kilde: H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1669) 
Schack, Carl August Restorff (I1180)
 
1366 Student fra Gl. Hellerup sammen med senere skibsreder Knud Lauritzsen.
I flyvevåbenet, som hørte under marinen, senest i farvandsdirektoratet, fyr- og vagervæsenet.
Medvirkede til bygning af Lillebæltsbroen
Arbejdede bl.a. på Grønland. 
Birkmand, Svend (I2775)
 
1367 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bramsen, E.C. (I2774)
 
1368 Student fra Ribe 1617
Kappellan i Hesselager 1622
Sognepræst Hesselager 27.4.1629 
Barfod, Laurids Clausen (I1852)
 
1369 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Varming, E. (I2522)
 
1370 Student fra Viborg Katedralskole 1761, cand.theol. 9.9. 1767, 1770 hovmester
for Peter Tordenskjold Sehested i Sorø, 1772 for Børge Trolle, fra 1784
kabinetssekretær hos arveprins Frederik. 
Malling, Iver Christian (I2699)
 
1371 student Haderslev 1878, cand.teol. 1878, adjunkt ved Herlufsholm 1886-90
kapellan i Haslund Ølst 1890-91, sognepræst i Guldager 1891-98, sognepræst i
Ørsted og Dastrup 189831931, provst fra 1922., R. af D. 
Varming, Carl Christian (I2521)
 
1372 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, K. (I140)
 
1373 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, P. (I142)
 
1374 Student i Ribe, præst i Rejsby, Hviding hd. 1655-91, Provst 1685. Vedel, Peder Sørensen (I1981)
 
1375 Student i Rostock 1586, sognepræst i Kettinge 1589-1623, provst 1599. Monrad, Johannes Davidsen (I1659)
 
1376 Student i Viborg 1853, cand.theol. 1859, pr. kappelan Bjørnsholm (Ranum) 1863, sognepræst Vilsted-Vindblæs 1870-79, Ubby 1879-92, Astrup (Moseby Falster) 1892-1911 Krarup, Nicolaj Thure (I62)
 
1377 Student Odense 1653
Sognepræst Fraugde 22.1.1660
Provst i Aasum herred 1685 
Barfod, Claus Lauridsen (I1854)
 
1378 Student Odense, cand.theol. 1788, resid. Kappelan Tårnby 1791, Kappellan ved Holmens kirke 1796, sognepræst og provst smst. 1804, biskop i Ribe 1811. (D.Biogr.Lex. 1893) Hjorth, Viktor Christian (I44)
 
1379 Student Rostock 1566, Magister 1572, Sognepræst i Sønderborg 1572-85.
(Voget: Vogetius, Prætorius) 
Voget, Johannes (I1663)
 
1380 Student Viborg 1771, exam. jur. 23.10.1775, auditør ved det holstenske
regiment 7.12.1775 
Malling, Rasmus (I2700)
 
1381 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nofer, J.A. (I992)
 
1382 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nofer, E.R. (I994)
 
1383 styrmand, kaptajn og bestyrer i DFDS 1875-95.
Flyttede 1895 til Fur og siden til Fanø og Esbjerg. 
Barfod, Jens Iver (I912)
 
1384 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Porter, J.P. (I1340)
 
1385 Superintendent. Paulli, Simon (I1737)
 
1386 Svend Larsen: Det fynske Rådsaristokrati i det 17'de Århundrede Kilde (S72)
 
1387 Svendborg, Sallinge, Horne, Horne Bye, 1 Huus, 6, FT-1840, C8976
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Jørgen Pedersen 51 Gift Indsid og Dagleier
Maren Andersdatter 51 Gift hans Kone
Hans Jørgensen 15 Ugift Deres Børn
Lars Jørgensen 13 Ugift Deres Børn
Knud Jørgensen 3 Ugift Deres Børn
 
Thrane, Jørgen Pedersen (I3439)
 
1388 Svendborg, Sallinge, Horne, Horne, et jordløst huus, 4b, FT-1834, B6372
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jørgen Pedersen 45 Gift indsidder og daglejer
Maren Andersdatter 45 Gift hans kone
Peder Jørgensen 14 Ugift deres børn
Jørgen Jørgensen 12 Ugift deres børn
Hans Jørgensen 10 Ugift deres børn
Lars Jørgensen 7 Ugift deres børn  
Thrane, Jørgen Pedersen (I3439)
 
1389 Svendborg, Sunds, Svendborg Købstad, , 51ø, 2090, FT-1901, D9557
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Steensen 18650529 G Husfader Smedesvend Kirkerup. Sorø Amt
Anna Marie Juliane Steensen 18690215 G Husmoder Sneslev Mark. Sorø Amt
Peter Karis Frederik Steensen 18881127 U Barn Fuglebjerg By. Sorø Amt
Anna Sofie Steensen 18910210 U Barn Haarslev By. Sorø Amt
Mary Jensine Steensen 18920806 U Barn Brørup By. Sorø Amt
Kristen Svend Anders Steensen 18940412 U Barn Gimlinge By. Sorø Amt
Johanne Kristine Steensen 18960408 U Barn Gimlinge By. Sorø Amt
Sten Blicher Steensen 18990723 U Barn Svendborg  
Steensen, Jens (I3270)
 
1390 Svigerfader til Jørgen Raffenberg - hvilken Jørgen Raffenberg? Kjær, Michel (I2096)
 
1391 sygehusinspektør i Svendborg Krarup, Nikolaj Jonathan Meinert (I221)
 
1392 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, B.A.M. (I254)
 
1393 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hoffmann, M. (I2433)
 
1394 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Steen, K. (I143)
 
1395 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Pedersdatter, K. (I178)
 
1396 Søn af af provst, sognepræst Dines Hjersing (1703-75) og Cathrine Lassen Hjersing, Jens Dinesen (I2705)
 
1397 søn af bagermester Hans Caspar Dyrhauge og Karen Jensdatter. Dyrhauge, Hans Christian (I2053)
 
1398 søn død 11 år gammel ___, ___ (I2357)
 
1399 Sønnen J. H. Hoffmann skriver i sine erindringer: "Min Fader var fra Langheinersdorph ad Glogau til."
Gården i Kriegheide var omtrent 50 tdr. land (og var vel en fæstegård af en art under det lokale grevskab?).

Kriegheide ligger VNV for Lüben (Lubitz) og SSV for Glogau (Glogów).
Da Schlesien (Slask) i efter 1945 blev polsk, blev den oprindelige befolkning fordrevet til det, der blev Østtyskland, og alle navne ændredes fra tysk til polsk. Kriegheide fik f.eks. navneforandring til Pogorzeliska. For at udfylde hullet efter de oprindelige tyske beboere, deporteredes befolkningen fra den del af Østpolen, som blev inkluderet i Sovjetunionen. Den nuværende polske befolkning har altså boet der siden 1946.
Billeder m.v. fra det gamle Kriegheide: http://lueben-damals.de/kreis/kriegheide.html 
Hoffmann, Christian (I2526)
 
1400 Sønnen Knud Pedersen Storm, købmand, lod 1696 "Den Stormske Gaard" matr. 78
Strand Kvarter (Slotholmsg.8) bygge. Kongen overtog den 1705 og lod den 1730
indrette til Kgl. Posthus .... 
Storm, Kirsten Rasmusdatter (I1900)
 

      «Forrige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 Næste»