Poul Steen - Slægtsnotater
Du er ikke logget ind Login
 

Notater


Tr:  

Match 1 til 50 fra 1,868

      1 2 3 4 5 ... 38» Nste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
FT 1834 i Rudkøbing Købstad:

Svendborg, Langelands Nørre, Rudkøbing Købstad, Rudkobing Kobstad, Smedegade, Nr. 134, FT-1834, C7556
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Christian Schierbech 57 Gift Organist og Skolelærer
Bergitte Albertine Muule 60 Gift Hans hustru
Anne Margrethe Olsen 26 Ugift Tjenestepige  
Schierbech, Jens Christian (I3414)
 
2
FT 1845
København, København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, Lille Larsbjørnstræde i Kjælderen, 575, FT-1845, C2839

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Søren Jensen 37 Gift Arbeidsmand Rønholt
Ane Jensen 27 Gift Hans Hustru Havnløv
Lars Gotteropsen 24 Ugift Tienestekarl Vimose Skov
Henrek Olsen 29 Ugift Tienestekarl Skovhuus
Sophie Frederikke Jespersen 20 Ugift Tienestepige Kbh.
Christine Charlotte Berg 28 Gift gaaer i Ugeviis Halmstad
 
Jensen, Søren (I3169)
 
3
FT 1850, Farvergade 135, København, Kiælderen
Søren Jensen, 42, Gift, Rønholt, Volstrup Sogn, Hiørring Amt, Værtshusholder
Anne Jensen, født Nielsen, 32, Gift, Havneløv Sogn, hans Kone
Jens Peter Jensen, 8, Kiøbenhavn, Søn
Kirstine Karoline Amalie Jensen, 5, dito, Datter
Thorval Jensen, 3, dito, Søn 
Jensen, Søren (I3169)
 
4
FT 1860
København, Vester Kvarter, Farvergade, matr. 130. nyt løbenummer 22

Kælder:
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Søren Jensen 52 G Værtshusholder. Husfader Rønholt, Hjørring Amt
Ane Jensen født Nielsen 42 G Husmoder Havnløv Stevns Herred
Caroline Amalie Jensen 16 U Barn Kjøbenhavn
Thorvald Jensen 13 U Barn Kjøbenhavn
Ane Mathilde Jensen 10 U Barn Kjøbenhavn
Niels Christian Jensen 7 U Barn Kjøbenhavn
Albina Cathinna Jensen 5 U Barn Kjøbenhavn
 
Jensen, Søren (I3169)
 
5
FT1840
København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Norgesgade No. 160, 2. Sal, 890, FT-1840, C4387
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Marie Elisabeth Malling 40 Enke efter Captain Malling
Anna Malling 18 Ugift hendes Barn
Martine Malling 16 Ugift hendes Barn
Hanne Malling 13 Ugift hendes Barn
Louise Malling 11 Ugift hendes Barn
Peder Malling 8 Ugift hendes Barn
Nathalia Holm 29 Enke efter Assessor Holm, Familie
Margrethe Würtzen 40 Ugift Famile !!
Mette Christine 40 Ugift Tjenestefolk
Mads Eriksen Hauerland 27 Ugift Tjenestefolk
 
Grønlund, Marie Elisabeth (I869)
 
6
FT1840:
Peder Malling 58 Ugift Professor og Stadsbygnings....
Frederikke Amalia Giersing 52 Enke
Peder Jensen Giersing 25 Ugift hendes Børn, Contoirist
Christiane Giersing 23 Ugift hendes Børn
Caroline Emilie Giersing 20 Ugift hendes Børn
Frede Fredsgode Giersing 16 Ugift hendes Børn
Birger Johannes Giersing 14 Ugift hendes Børn
Niels Viborg Giersing 13 Ugift hendes Børn
Juliane Giersing 9 Ugift hendes Børn 
Malling, Frederikke Amalie (I871)
 
7
FT1845:
København, København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, Nørregade No. 31, 3. Etage, 152, FT-1845, C2839
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Malling 64 Ugift Prof, og Stadsbygmester Kbhvn.
Frederikke Amalie Giersing 56 Enke Enkefrue Kbhvn.
Christiane Giersing 28 Ugift Datter Sæby Sogn, Holbæk Amt
Caroline Giersing 24 Ugift Datter Sæby Sogn, Holbæk Amt
Frode Fredegode Giersing 21 Ugift Stud. theol. Sæby Sogn, Holbæk Amt
Niels Viborg Giersing 18 Ugift Elev paa Kjøbmand Kollstrups [?] Vare [?] Kammer Sæby Sogn, Holbæk Amt
Julie Giersing 13 Ugift - Alsted Sogn, Sorø Amt
Ane Cathrine Pedersdatter 30 Ugift Tjenestepige Kongsted Sogn, Præstø Amt 
Malling, Frederikke Amalie (I871)
 
8
FT1850
København, København (Staden), Nørre Kvarter, Nørre Kvarter I, Nørregade 31, 2den sal, 146, FT-1850, C1883
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Malling 69 Ugift prof og stadsbygmester Kjøbenhavn
Frederikke Amalie Giersing født Malling 62 Enke enke efter kammerraad Giersing Kjøbenhavn
Magdalene Catharine Giersing 31 Ugift hendes datter Sæby sogn, Holbek amt
Frode Fredegode Giersing 26 Ugift stud. theol. hendes søn Dito
Niels Wiborg Giersing 23 Ugift perm. reservelieunten. ved 13.de linie bataillon. Rersløv sogn, Holbeks amt
Juliane Giersing 19 Ugift hendes datter Alsted sogn, Sorø amt
Ane Margrethe Nielsen 27 Ugift tjenestepige Frederiksborg
Frederik Schiern 32 Ugift mag.art. Lector, logerende Kjøbenhavn 
Malling, Frederikke Amalie (I871)
 
9
FT1850: Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Øster Kvarter, Øster kvarter II, Reverensgade 206, 1ste sal, 1253, FT-1850, C1887
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Marie Elisabeth Malling 40 Enke enke efter captain Malling, Batteriechef Kjøbenhavn
Hanne Malling 22 Ugift döttre af owennnævnte Ditto
Louise Malling 21 Ugift döttre af owennnævnte Ditto
Peder Malling 18 Ugift søn af owennnævnte Ditto  
Grønlund, Marie Elisabeth (I869)
 
10
FT1860:
København, København (Staden), Øster Kvarter, Øster, , 909, FT-1860, D9682
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Marie Elisabeth Malling 60 E Enke efter Malling kaptejn i artelliriet Kjøbenhavn
Hanne Malling 33 U Datter Kjøbenhavn
Peder Malling 28 U Søn. kand. juris. løjtnant i marinen Kjøbenhavn
Sidse Marie Madsen 21 U Tjenestepige Lejstrup Haarløse Sogn Præstø Amt
Laurentse Hiersing 66 U Logerende Skjerdruplund i Sjælland

 
Grønlund, Marie Elisabeth (I869)
 
11
Helsingborg Husforhørslængder 1831-37 Rode no. 192:
Smeden Jöns Thelin, f. 22-01-1801 i Allerum, Kom fra Göteborg 1826
 
Thelin, Jöns Persson (I3157)
 
12
Hirsch' kartotek over danske og norske officerer:
Kruus, Johan Peter
Adjudant i Artl Danmark
Fyrværker 17-08-1730 ved Kjøbenhavns Tøjhus (kjøber Johan Christian Bremers Plads)
Stykjunker 05-07-1737
Erholdt 1740 Rejsetilladelse til Oldenburg
Lt over Garnisonen paa Færøerne 31-12-1742
Død på Færøerne 1743 (før 25/11) ref Sager 14/2 1744 §8 
Kruuse, Johan Peter (I2114)
 
13
Kartotek over Artilleriets Underofficerer
Kruse, Johan Petter
Fyrværker 1732
Aa/6 I (romer 1) 
Kruuse, Johan Peter (I2114)
 
14
København, København (Staden), Grundtvigsvej (Lige numre), Frederiksberg, Grundtvigs Vej 6, Villa til 1 Fam., 1, FT-1885, D3803

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Ludvig Ernst Bramsen 38 Gift Husfader Grosserer,Sekretær ved Nye danske Brandfors.Selskab 1864 Kjøbenhavn
Marie Catharina Bramsen 39 Gift Husmoder Kjøbenhavn
Elisabeth Schack Bramsen 8 Ugift Barn Kjøbenhavn
Axel Ludvig Bramsen 7 Ugift Barn Kjøbenhavn
Camilla Bramsen 5 Ugift Barn Kjøbenhavn
Harriet Julie Bramsen 4 Ugift Barn Frederiksberg
Ellen Lucinde Bramsen 1 Ugift Barn Frederiksberg
Emma Zoffmann 25 Ugift Lærerinde Kjøbenhavn
Marie Petersen 22 Ugift Kokkepige Elmelunde Sogn,Præstø Amt
Trine Petersen 25 Ugift Stuepige Sværborg Sogn,Præstø Amt
 
Bramsen, Ludvig Ernst (I3070)
 
15
København, København (Staden), Knabrostræde, Snarens Kvarter, 134B, 3, FT-1880, D3260

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Ludvig Ernst Bramsen 32 Gift Sekretær Skt. Petri Sogn, København
Marie Sofie Catharina Schack 33 Gift Hans hustru København
Elisabeth Schack Bramsen 3 Ugift Deres barn København
Axel Ludvig Bramsen 2 Ugift Deres barn København
Camilla Christiane Bramsen ½ Ugift Deres barn København
Christine Marie Petersen 19 Ugift Kokkepige Sundbyvester, Kbh.
Ane Marie Hansen 23 Ugift Stuepige Maglebylille
Karen Margrethe Andresen, [f.Nielsen] 23 Gift Tjenestepige Ulæseligt
 
Bramsen, Ludvig Ernst (I3070)
 
16
København, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Udenbys Vester Kvarter, Vesterbro ( Gammel Kongevej) 36, stuen til wenstre ??, 159, FT-1850, C1884

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jeppe Jensen Kleiss?? 46 Gift glarmester, huusfader Kjøbenhavn
Ane Mathea Severin 33 Gift hans kone Kjøbenhavn
Christian Thorvald Oppen Kleiss 12 Ugift deres børn Kjøbenhavn
Waldemar ...?? Severin Kleiss 5 Ugift deres børn Kjøbenhavn
Peter Alfred Kleiss 3 Ugift deres børn Kjøbenhavn
udøbt pigebarn 1 Ugift deres børn Kjøbenhavn
 
Kleis, Jeppe Jensen (I2922)
 
17
København, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Vestrebroe, Sidehuset, Huset nr 10, FT-1840, C9264

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jeppe Jensen Kleiss 37 Gift Glarmester
Ane Mathie Severin 22 Gift Hans kone
Christian Thorvald Kleiss 17 Ugift Deres søn
 
Kleis, Jeppe Jensen (I2922)
 
18
København, København (Staden), Vesterbrogade (lige numre), Udb. Vester, Gl. Kongeveis Rode matr. 21, Vesterbrogade 42, 2 sal & kvist, 219, FT-1880, C5139

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Jeppesen Kleis 75 Gift husfader, glarmester Kjøbenh.
Ane Mathea Kleis 62 Gift husmoder Do.
Agnes Cathrinka Kleis 29 Ugift barn Do.
Emilie Mathilde Kleis 27 Ugift barn Do.  
Kleis, Jeppe Jensen (I2922)
 
19
København, Sokkelund, Gentofte, Gentofte, 1 hus, 122, FT-1845, B2368
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Christen Jensen 37 Gift strømpevæversvend Her i Sognet
Lene Sophie Gjeldstrup 33 Gift hustru København
Christian Andreas Jensen 8 Ugift barn Her i sognet
Carl Thorvald Jensen 5 Ugift barn Her i sognet
Harald Emanuel Jensen 3 Ugift barn Her i sognet
Johan Svendsen 72 Enkemand Mandens Stedfader, Daglejer Skaane
Christian Fischer 28 Ugift strømpevæversvend Tyskland
Peter Jørgensen 25 Ugift strømpevæversvend København 
Jensen, Christen (I2942)
 
20
København, Udenbys Vester Kvarter 10 Sidehus, 31, FT-1845, C2903

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jeppe Jensen Kleiss 41 Gift Glarmester Kjøbenhavn
Anne Mathea Severin 27 Gift Hans Kone Kjøbenhavn
Christian Thorvald Oppen Kleiss 7 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Peter Erichsen Kleiss 5 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Jens Alfred Theodor Kleiss 3 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Udobt Drenebarn 1 Ugift Deres Børn Kjøbenhavn
Ane Margrethe Nielsen 17 Ugift Tjenestepige Herlev, Kbhvns amt  
Kleis, Jeppe Jensen (I2922)
 
21
København, Udenbys Vester Kvarter, Vesterbrogade 1. Sal, FT-1870

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jeppe Jensen Kleis 65 Gift Glarmester Kjøbenhavn
Anna Mathea Severin 52 Gift Kone Kjøbenhavn
Valdemar Tollof Severin Kleis 25 Ugift Barn Kjøbenhavn
Peter Alfred Kleis 22 Ugift Barn Kjøbenhavn
Agnes Cathinka Therese Kleis 20 Ugift Barn Kjøbenhavn
Emilie Mathilde Kleis 17 Ugift Barn Kjøbenhavn
Johan Christian Holm Kleis 14 Ugift Barn Kjøbenhavn
 
Kleis, Jeppe Jensen (I2922)
 
22
Samtlige personer i husstanden

København, Sokkelund, Søllerød, Vedbæk, 8b, 134, FT-1901, D7433

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Ludvig Ernst Bramsen 1847-09-09 G Husfader Indenrigsminister København
Marie Sophie Catherine Bramsen 1846-04-04 G Husmoder København
Harriet Julie Bramsen 1881-01-18 U Barn Frederiksberg
Ellen Lucinda Bramsen 1883-03-17 U Barn Frederiksberg
Jens Petersen 1874-05-23 U Tjenestety. Kusk Skjævinge
Meta Cathrine Christensen 1883-03-20 U Tjenestety. Aalborg (Sjælland)??
Maren Madsdatter 1870-05-03 U Tjenestety. Hals
Emma Clara Jensen 1881-01-13 U Tjenestety. Nørresundby
Axel Ludvig Bramsen 1877-10-18 U Barn Kontorist Kbhvn
 
Bramsen, Ludvig Ernst (I3070)
 
23
Sankt Knuds kirkes KB, Odense:
1806, April den 23. ...
Blev efter Kongelig Bevilling Hr. Jens Christian Schierbech, Lærer ved det her i Byen nylig oprettede Pige Institut, og Jomfrue Albertine Mule, Lærer Inde ved samme, copulerede i Huuset.
Som Forlovere for dem lod sig undertegnede
S. T. Hr. Provst Gram og S. T. Hr. Provst Gotschalk. 
Schierbech, Jens Christian (I3414)
 
24
Sorø, Vester Flakkebjerg, Kirkerup, Fladholt by, et hus, 22, FT-1880, C4925
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Anders Steensen 41 Gift Husfader, jordbruger Kirkerup sogn ,Sorø amt
Ane Kirstine Sørensen 38 Gift Husmoder Lynge sogn Sorø amt
Ane Sofie Steensen 11 Ugift barn Kirkerup sogn ,Sorø amt
Marie Katrine Steensen 9 Ugift barn Kirkerup sogn ,Sorø amt
Johanne Kristine Steensen 4 Ugift barn Kirkerup sogn ,Sorø amt
 
Steensen, Anders (I2164)
 
25
Sorø, Vester Flakkebjerg, Kirkerup, Kirkerup By, et Hus, 83, FT-1860, C9058
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Ane Jensdatter 61 Enke Jordbruger *her i Sognet
Anders Steensen 22 Ugift Glarmester. hendes Søn *her i Sognet
 
Steensen, Anders (I2164)
 
26
Folketælling 1885
København (Staden), Gothersgade (ulige numre), Rosenborg Kvarter, Gothersgade 97,Matr.134 Stuen, 2, FT-1885, C3276
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jacob Truels Hoff 38 Gift Husfader Skomagermester Kjøbenhavn
Wilhelmine Elise født Hoff 39 Gift Husmoder Kjøbenhavn
Jens Wilh.Truels Hoff 12 Ugift Kjøbenhavn
Johanne Marie Hoff 9 Ugift Kjøbenhavn

--------------------------------------------------------------

Politiets registerblade
Udfyldelsesdato: 1-11-1894
Jacob Truels Hoff , 17-12-1847 , København , død 4-12-1919
Stillinger: Skomagermester
Ægtefælle
Vilhelmine Elise Hoff , 30-10-1846 , København
Adresser
1-11-1894: Dosseringen 14 , 4.
1-11-1895: Holsteinsgade 8 , 4.
1-11-1908: Thorupsgade 4 , 1.
1-11-1914: Thorupsgade 22 , 1.
1-11-1919: Thorupsgade 22 , 1.


Udfyldelsesdato: 1-5-1892
Personer
Hovedperson
Jacob Truels Hoff , 17-12-1847 , København , død 21-2-1894
Stillinger: Skomagersvend
Ægtefælle
Vilhelmine Hoff , 30-10-1846 , København
Adresser
1-5-1892: Ravnsborg Tværgade 7 , kvisten
1-11-1893: Dosseringen 14 , 4.

 
Hoff, Jacob Troels (I2902)
 
27 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, I.H.L. (I248)
 
28 (se note ved Katrine Hansen, f. 2.1.1877) Jeppesen, Johanne Juliane (I1107)
 
29 Er måske død den 20.02.1923 Bramsen, Marie Christine (I3584)
 
30 fra Godthåbskirken Kornerup, Einar (I1529)
 
31 g. 1. Herman Hahne
g. 2. 6.1.1664 med Prof. Jørgen Bertelsen Tavlov, som dermed var stedfader
til både Susanne Hahne og Peder Jensen Vinding, som siden blev gift. 
Mule, Else (I1821)
 
32 gift 8.10 eller 30.10.1649 (kilde ukendt) Cruchow, Jørgen (I1727)
 
33 Måske født allerede 1610? (kilde ukendt) Cruchow, Jørgen (I1727)
 
34 "Af Knebel" ved ægteskab i 1732
"Af Deiret" ved begr. "die 28 Juny 1763, ætat 63" 
Bonde, Peder Jensen (I1129)
 
35 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Petersen, A.T. (I511)
 
36 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Hansen, A. (I2248)
 
37 Mindst n nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Moes, E.F. (I4270)
 
38 "To af hans Sønner bosatte sig i Bergen og Flensborg, medens den tredie Søn, Snedkermester i Fjeldsted, Hans Peter Hartvig Raffenberg (1806-1884) blev Fader til endnu levende Snedkermester i Kjøbenhavn, Peter Bonnich Raffenberg, f. 1855, hvis Søn, Hans Christian Raffenberg (f. 1879) ligeledes er Snedkermester i Kjøbenhavn)" Raffenberg, Johannes (I2665)
 
39 "velærværdige, højagtede og velvise skatteopkræver i 36 år i Bredsted" Müller, Peter Hansen (I2681)
 
40 #Christen Iver Noe (fortsat)
til gaden indplankede have; Samme gård strækker sig i vester og sønder
til Adelgaden og Øster til Sr. Termann Jensens gård og have, samt i Nør
tillige med havepladsen til den gamle præsteresidens. Prisen er 300 rdl. 
Noe, Christen Iver (I1619)
 
41 (87 år gammel iflg. Alfred Kaae: Ulfborg, Sogn & Saga, 1952-56 bd.2. p.27) Nielsdatter, Anne (I4)
 
42 (ca.) Nielsdatter, Anne (I4)
 
43 (Den ældre) g.m. Sophie Cathrine Royam Øgaard, Lorents Jensen (I1953)
 
44 (FT1787: 32 år --> f. ca. 1755, FT 1801: 48 år --> f. ca. 1753) Christensdatter, Anne Kirstine (I188)
 
45 (jvf. Kraks Blå Bog 1923) Lunn, Gustav (I245)
 
46 (Karsten??) Jensen, Kasper (I1964)
 
47 (pastor Peder Tangs plejedatter) Husted, Lise (I393)
 
48 (Winther?) Wegerslev, Jens Christensen (I1943)
 
49 *
*Dåbsindførsel 1841: Faddere:
*Pigen Ingeborg Larsen af Nordenbro
*Hans Madsens Kone Ä¿
*Gårdmand Christen Jensen à alle af Søndenbro
*Hans Madsen ³
*Jørgen Nielsen ÄÙ 
Jespersen, Thomas (I1086)
 
50 * Student i København 1740, studerede i Halle 1741; kapellan i København 1750, præst 1763. Konsistorialråd. Cretschmer, Joachim (I2028)
 

      1 2 3 4 5 ... 38» Nste»