Poul Steen - Slægtsnotater
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Kilder


Træ:  

Match 1 til 50 fra 415

      1 2 3 4 5 ... Næste»


 #  Kilde-ID   Titel, Forfatter   Træ 
1 S119 Kullerup KB
 
Slægt 
2 S114 Brock-Bredalske Legatstamtavle
 
Slægt 
3 S113 Vor Frelsers KB
 
Slægt 
4 S111 Copulationsprotokol for København
 
Slægt 
5 S110 H. Mallings Vielser i danske Landsogne 1661-1792
 
Slægt 
6 S108 Trinitatis Vielsesprotokol
 
Slægt 
7 S107 Danske Magazin
 
Slægt 
8 S106 Vor Frue KB register, København
 
Slægt 
9 S104 Formentlig den "Mester Giersing lille søn", der begraves i Næstved 21.5.1758
 
Slægt 
10 S103 Ebbe Kornerup
 
Slægt 
11 S102 Peter Grishauge: Anetavle for efterkommere af Jørgen P. Grishauge og Christian
 
Slægt 
12 S101 Angivet 28 år gl. ved sønnens dåbsindførsel 1877.
 
Slægt 
13 S100 gravsten i Torslev samt folketælling 1911 for Torslev by og Sogn
 
Slægt 
14 S99 Torslev Kirkebog
 
Slægt 
15 S98 gravsten
 
Slægt 
16 S97 Slægten Forman(n) i Danmark, red. af Henrik Forman 1994
 
Slægt 
17 S96 Slagelse Bys Skifteprotokol
 
Slægt 
18 S95 Lynge sogns KB
 
Slægt 
19 S93 Lengnicks uddrag af Kbh.'s KB
 
Slægt 
20 S92 Folketælling 1801, København, Arne Julins register
 
Slægt 
21 S91 Isgaard-Kveldstrup Skifteprotokol
 
Slægt 
22 S89 Frederiksberg Sogns KB
 
Slægt 
23 S90 Folketælling 1801
 
Slægt 
24 S88 Ryde sogns kirkebog
 
Slægt 
25 S87 Candidati & Examinati Juris
 
Slægt 
26 S86 Enkekassen
 
Slægt 
27 S84 Trinitatis Begravelsesprotokol
 
Slægt 
28 S83 Slagelse Herreds Skifteprotokol
 
Slægt 
29 S82 Hardsyssels Årbog
 
Slægt 
30 S81 Skifteprotokol, Næstved byfoged
 
Slægt 
31 S80 Herslev kirkebog
 
Slægt 
32 S79 Ligsten, Århus, Vor Frue
 
Slægt 
33 S78 Vor Frue KB, København
 
Slægt 
34 S77 Hads Herreds Tingbog
 
Slægt 
35 S73 Giessing: Danske Jubellærere
 
Slægt 
36 S74 Norsk Historisk Tidsskrift
 
Slægt 
37 S75 Wibergs Præstehistorie
 
Slægt 
38 S76 Skifte/Testamente 27.4.1695
 
Slægt 
39 S72 Svend Larsen: Det fynske Rådsaristokrati i det 17'de Århundrede
 
Slægt 
40 S71 Heraldisk Tidsskrift
 
Slægt 
41 S70 Vejle Bys Historie
 
Slægt 
42 S69 Preben Krarup, advokat
 
Slægt 
43 S67 Ligsten i Gyrstinge, Alsted Herred, Sorø Amt
 
Slægt 
44 S66 Nykøbing F. "skolebog" (Lærde skoles regnskabsbog?)
 
Slægt 
45 S65 Det københavnske Patriciat, af Johan Jørgensen, 1957
 
Slægt 
46 S63 Epitafium, Notmark kirke
 
Slægt 
47 S62 Dansk Norske Studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660.
 
Slægt 
48 S61 H. Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer 1660-1869
 
Slægt 
49 S60 Folketælling 1911
 
Slægt 
50 S57 Ole Frommelt
 
Slægt 

      1 2 3 4 5 ... Næste»