Poul Steen - Slægtsnotater
Du er i øjeblikket anonym Login
 

Notater


Træ:  

Match 201 til 250 fra 1,870

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 *Ophold i England 1891-92, I huset hos fabrikant Rasmussen 1894-97
Læste paa N. Zahles Seminarium 1897-1900
Underviste på Pouline Lønborgs Pigeskole 1900-1903, Frederiksberg Alle.
Gift 7/2 1903. Overtog P. Lønborgs Skole sammen med Anna Tang Barfod Maj 1903-1907. Rejste til Göteborg med P.C. 1907 og forlod derfor Skolen.
Underviste i Slagelse. Kommunelærerinde paa Frederiksberg i nogle Aar.
 
Lønborg, Marie Frederikke Charlotte (Mis) (I102)
 
202 *Opholdt sig hos sin søster på Vosborg fra 1837 til 1868, hvor hun som Tante Hanne var en central person i husholdningen. Fenger, Johanne Marie Christine (Hanne) (I3294)
 
203 *Overlærer ved Frederiksberg Skolevæsen, vicegymnastikinspektør for øerne,
1946-53 lærer på Amalienborg for Prinsesse Margrethe.
Ingen børn. Kaldet "Lis" og "Marie Elisabeth".  
Barfod, Anna Marie Elisabeth Tang (Lis) (I121)
 
204 *Peter Jørgensen blev født ind i Thrane-familien på Horneland ved Fåborg, men videreførte ikke Thrane-navnet. Han farfar var ladefoged på Hvedholm, hvorimod hans far ernærede familien som husmand og daglejer. Der var 6 børn i familien.
Som ung kom han til militæret, hvor han kom til ingeniørtropperne som "sappeur", hvilket er en, der har med gravningen af løbegange. Han har nok været specialist i afstivning, i hvert fald nævnes han hurtigt som Tømmermand, hvilket han også ernærer sig som, da han i 1848 kommer til København, hvor han som Tømrersvend gifter sig med en jævnaldrene fynsk pige, Marie Hansdatter fra Hårslev sogn.
I 1855 ernærer hans sig som Tømmermand og ved Øl-, Malt- og Brødhandel. I 1874 og siden nævnes han konsekvent som Marskandiser, og da han i 1880, fordi han vil gifte sig igen, skifter efter den 5 år tidligere afdøde hustru, Marie, får man et godt indtryk af hvad han handler med, nemlig primært ure og symaskiner.
Den ældste datter blev gift med en bogbinder, som nok skulle arve faderens forretning, den næstældste, blev gift med en politibetjent, senere opdagelsesbetjent, den tredje blev gift med en Ølhandler. En søn bliver urmagersvend, men dør allerede som 25-årig, den fjerde datter (tante Julie) bliver gift med en handelsrejsende (onkel Ville), som nedsætter sig som grosserer på Frederiksberg.
Som nævnt, gifter Peter Jørgensen sig igen. Det er i 1881 og med en enke, Rosalie Marensine Edvardine f. Møller, som har en datter, for hvem han er forlover i 1887.
Han flytter nu forretningen til Østergade og kalder sig Symaskinefabrikant, men er stadig marskandiser.
Han dør 70 år gammel 5. oktober 1889 på Kommunehospitalet efter et skudsår. Vi ved ikke, hvordan han fik det skudsår.
Døtrene arver ikke noget efter ham, da omkostningerne ved skiftet modsvarer indtægterne.
Enken Rosalie bor 1890 alene i en lejlighed i Klerkegade, men dør et par år senere kun lidt over 60 år gammel. 
Jørgensen, Peter (I3029)
 
205 *Poul Herforth var tandlæge. Som ung tandlæge arbejdede han i Eslöv i Skåne. Her giftede han sig med en svensk dame, Magda Björkander (1899-1932).  Herforth, Poul Egede (I3753)
 
206 *Premierløjtnant i Kongens Regiment. Tog sin afsked som kaptajn 1825 og blev samme år gift med Nanna Drewsen, datter af kammerråd I. C. Drewsen. Han anlagde en stor fabriksvirksomhed på Strandvejen, som han atter nedlagde 1845. 1835 solgte han Springforbi til Grosserer Broberg. Han var Landstingsmand fra 1851 til 1855. (Se Clausen og Rist: Mem. og Breve XXV). Beutner, Simon Nicolai (I3573)
 
207 *Premierløjtnant, underviste (på officersskolen?) i matematik. Hospitalsforstander i Randers. Nielsen, Johannes Ferdinand (I1058)
 
208 *Premierløjtnant. Ansat ved Sjællandske Jernbaner 16.09.1870. Udnævnt til stationsforstander 1.1.1875. Stationsforstander i Regstrup, Mørkøv, Sorø og Hillerød. Afsked 1.8.1918. R. af D. Raffenberg, Johan Peter (I118)
 
209 *Præliminæreksamen Randers 1900, tømrerlære, svendestykke 1905 i Slagelse,
cand.polyt. 1913 som bygn.ing., emigr. 1913 til Canada, 1920 i Ford Motor Co.
i Detroit, 1920 forfl. t. DK, underdir. 1924, adm. dir. 1926-49.
(Kilder: Kraks Blå Bog 1959 og DBL 2. udg.) 
Møller, Hans Christian (I1368)
 
210 *Præst i Bylderup, Slogs herred, Tønder amt. studen i Ribe 1627, kaldet til Bylderup 20.1.1631. 10 børn. Laurentius, Enevold (I1972)
 
211 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Vesth, N.. (I2767)
 
212 *Realeksamen fra Anna Barfods Skole på Frederiksberg, uddannet barneplejerske, Sygeplejeelev på Rigshospitalet, autorisation som sygeplejerske 1941. Arbejdede som sådan på Marselisborg Hospital 1941-43 og Rigshospitalet 1943-44. Hjemmegående husmor 1944-1968, derefter parallelt aftensygeplejerske på Håndværkerforeningens Plejehjem, "Håndværkerhaven" samt "Frydenholm" i Holte og "Hegnsgården" i Nærum indtil 1987. Aktiv tennis- og badmintonspiller indtil slutningen af 1990-erne.  Barfod, Agnete Tang (I123)
 
213 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bramsen, B... (I3063)
 
214 *Realeks­amen 1913 fra Østersøgades gymnasium. Tandlægeeksamen juni 1916. Assistenttjeneste i Sverige og Norge. Jus pract. 30. jan. 1919. Praktiserer i København siden 1920. Med­lem af Dansk Tandlægeforenings overvoldgiftsret fra 1949. Herforth, Poul Egede (I3753)
 
215 *Regnskabschef i Plumrose, siden på Løvens Kemiske Fabrik. Økonomidirektør i først i Storno, siden Radiometer. Adm. direktør i Danish Tax-free Shopping. Administrationschef i Danmarks Apotekerforenings Kursusejendom A/S, Apoteksassistentskolen. Hansen, Tommy Watson (I1025)
 
216 *Rektor i Sorø, præst og senere stiftsprovst i Ribe Vedel, Søren Andersen (I1796)
 
217 *Se i også https://no.wikipedia.org/wiki/Ole_Olsen_Malm Olsen, Ole (I3782)
 
218 *Se i øvrigt "Stamtavle over en Del af Casper Svendsen og Alhed Cathrine Frandsens Efterkommere. Wognsen, Anna (I2064)
 
219 *Se i øvrigt "Stamtavle over en Del af Niels Andersen Grønlund og Marie Jensdatter Møller's Efterkommere. Grønlund, Niels Andersen (I2011)
 
220 *Siden forvalter i broderen, Valdemar Kleis' rammefabrik og kunsthandel. Kleis, Johan Christian Holm (I2927)
 
221 *Skolegang først hos Frk. Bierberg siden hos Frk. A Mørch.
Lærte Husvæsen paa Postgaard 1887-88 efter at være forlovet med sønnen Elis Ammitzbøll, gift 1891. 
Barfod, Johanne Marie Tang (I73)
 
222 *Skolegang i Anna Barfods Skole 1913-23, realeksamen 1923, kommunelærerindeeksamen 1928, overlærer i Frederiksberg skolevæsen. Barfod, Ida Margrethe Tang (I109)
 
223 *Skolegang i Anna Barfods Skole fra 1910-19, 10 klasse fra J. N. Zahles Gymnasieskole 1920. Student, ansat i livsforsikringsselskabet Danmark.
Styrede sin Fars Hus 1926-28, gift 1928. 
Barfod, Karen Tang (I108)
 
224 *Skolegang i C. Jakobsens Realskole og Aalborg Latinskole, preliminæreksamen 1892, discipel på Svaneapoteket i Aalborg 1892-95, exam.pharm. 1895, på Fakse apotek 1895-97, cand.pharm 1898, Vesterbro apotek 1898-1907, Göteborg efteraar 1907, Slagelse apotek 1907-1909, Steno apotek i København 1909-10,
Rigshospitalets apoteker 1910-28.
Overtog som selvstændig Frihavnsapoteket 1928
Stifter af Allergologisk Laboratorium, som siden udviklede sig til den farmaceutiske virksomhed, ALK, som igen fusionerede og blev til ALK-Abello. 
Barfod, Peter Christian Kierkegaard Tang (I77)
 
225 *Skolegang i Frk. A Mørchs Skole, konfirmeret 8/4 1888, lærte husholdning på Nørre Vosborg 1888-89, kontorarbejde paa Bispekontoret i Aalborg 1889-92. På Gettrup 1892, i Vinding hos Arkitekt Brummer 1892-1893, på Heinstrup ved Ølstykke, hos Proprietær V. Holstein ved husvæsen - 1893-95, Nørre Vosborg 1895-96, hos sin mor i Livjægergade 10 paa Østerbro 1896-97.
Husbestyrerinde for medaljør og billedhugger Harald Conradsen og Hustru Regine f. Ørgaard, Rosenvængets Alle 38 1897-1905. Boede siden 1907 med sin mor og søskende. Ugift. Stifter af Molly Tang Barfods Familielegat. 
Barfod, Molly Elise Birgitte Tang (I75)
 
226 *Skolegang i Frk. A. Mørchs Skole, konfirmeret 1890.
Ophold i København 1891-92, boede hos Frk. Monrad paa Vodroffsvej, gik på Københavns Tegneskole og på maleren Harald Foss' Tegneskole. I snedker- og billedskærerlære 1892 hos snedker Nielsen i Aalborg. Ophold i København 1893-94, boede hos Dr. Fr. Meinert, Kong Georgsvej, gik paa Kleins Tegneskole, tog gymnastiklærer-eksamen hos N. H. Rasmussen i 1894. Lærerinde ved A. Mørchs Skole i Aalborg 1894-96
Paa Askov Højskole sommeren 1896. Flyttede med sin mor til København 1896, underviste i gymnastik m.v. Læste til lærerindeeksamen 1897-1900, eksamen april 1900. Lærerinde hos Frk. Zahle 1900-03.
Overtog i 1903 Pouline Lønborgs pigekole på Frederiksberg Alle sammen med Mis Lønborg (g.m. P. C. Tang Barfod).
Da drengeskolen på Amicisvej holdt op i 1907, købte de bygningerne og flyttede dertil. I 1920 overtog Frederiksberg Kommune skolen, hvorefter Anna Tang Barfod ansattes som skoleinspektør. I 1927 flyttedes skolen til H. C. Ørstedsvej 7 A. 1923-31 medejer af Nørre Vosborg.
Har udgivet en del skrifter om familien, deriblandt en stamtavle over de indbyrdes forbindelser mellem slægterne Meinert, Tang og Fenger. Stifter af 'Anna Tang Barfod's familielegat' - fundats 26.2.1959. 
Barfod, Anna Tang (I76)
 
227 *Skolegang og realeksamen fra Randers Statsskole. Nielsen, Karen Sophie Adelaïde (I138)
 
228 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Bramsen, E.C.. (I2774)
 
229 *Snedkermester og møbelfabrikant i København.
R af D 17. nov. 1924, D.M. 31. marts 1937. Oldermand for Københavns Snedkerlaug 1916-26.
Tildelt Larsenius Kramps medalje 1942. Formanden for bestyrelsen til Lærliges uddannelse i Haandværk og Industri og i bestyrelsen for Alm. dansk Vare- og Industrilotteri. Medlem af Industriforeningens repræsentantskab fra 1918.
Medlem af bestyrelsen for Det tekniske Selskabs Skole, for Lystfiskerforeningen i København, for Teknologisk Institut, for Rejsestipendieforeningen, for Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Haandværk, for Kunstindustrimuseet, for de Massmannske Søndagsskoler, for Julemærkekomiteen, for Københavns Brandforsikring, for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, for Forvaltningsnævnene for Krigsforsikringen af Bygninger for Industri, Haandværk og Handel, for Krigsforsikringen for privat Indbo og for Krigsforsikringen af Løsøre.
Ægteskabet opløst. 
Rasmussen, Rudolf (I3725)
 
230 *Som ung i huset hos sin mormor, hvor også hendes ugifte mostre Sophie og Louise boede. Bramsen, Ida (I3571)
 
231 *Steen Ludvigssøn Herforth, 1685 Student i Lund, 1689 immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet. Kun navnet og tidsrummet forbinder ham med faderen. Herfurt, Steen Ludvigsen (I4567)
 
232 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Lidofsky, S..D. (I556)
 
233 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Johansen, M.S.. (I1295)
 
234 *Student (Metropolitanskolen) 1911, cand.jur. 1917, amtsfuldmægtig i Viborg 1917, sekretær i Indenrigsministeriet 1919, kontorchef i Direktoratet for Statens Sindsygehospitaler 1933, i Direktoratet for Statens Hospitalsvæsen for Sindslidende 1960, afsked 1961. Sekretær i Invalideforsikringsretten 1927-31, sekretær i Sundhedsstyrelsen 1931-33, formand for Voldgiftsretten i lærlingeforhold på Frederiksberg 1927-32, R1. Ammitzbøll, Hans Rasmus (I99)
 
235 *Student 1875, cand. jur. 1881, fuldmægtig hos overretsprokurator I. L. Simonsen 1882, overretssagfører 1884. Praktiserede i København til sin død Herforth, Christian Hjelm (I1512)
 
236 *Student 1884 fra Haderslevs Læreres Skole i København, cand. jur 1891, Hos ORS Phister 1891-92, siden hos faderen, Overretssagfører i København 1894, sin praktiseret i København. Petersen, Niels (I5728)
 
237 *Student 1901 fra Gammelholms skole, tog medicinsk eksamen 1908 og uddannede sig derefter målbevidst og flersidigt til obstetriker og gynækolog på forskellige hospitalsafdelinger i Kbh. samt supplerede sin uddannelse ved gentagne studierejser til Østrig og Tyskland.
Han var tidligt interesseret i svangerskabets fysiologi, studerede de første år efter eksamen på landbohøjskolens dyrefysiologiske laboratorium hos V. Henriques og disputerede 1912 med et arbejde om kvælstofomsætningen under svangerskabet. 1919 blev han efter konkurrence sin mangeårige lærer Leopold Meyers efterfølger som professor ved universitetet i obstetrik, gynækologi og spæde børns sygdomme samt overaccouchør ved fødeafdeling A og overlæge ved rigshospitalets gynækologiske afdeling.
I denne mangesidige og. opslidende stilling som overlæge ved to afdelinger, poliklinikchef og universitetslærer for de vordende praktiserende læger nedlagde G. et stort personligt arbejde for at videreføre de bedste traditioner i dansk obstetrik, og han føjede hertil som sin egen vægtige indsats fremhævelsen af svangreforsorgens betydning og oprettelsen 1921 af rigshospitalets poliklinik for svangre og svangerskabssygdomme.
I årene 1923-32 udgav G. ialt syv bind Arbejder fra Fødeafdeling A og Gynækologisk Afdeling; heri findes foruden elevernes hans egne litterære arbejder fra disse år hvoraf flere betydelige, såsom behandling af syfilis i svangerskab, hjertesygdomme under svangerskab o.a. G.s store sociale og videnskabelige interesse førte ham tidligt ind i kampen mod kræften og han havde tillidsposter først i Radiumfondet og siden i Landsforeningen til kræftens bekæmpelse.
Desuden lagdes i årenes løb, mange andre sociale, faglige og kollegiale tillidshverv på hans skuldre, hverv som han aldrig tog sig let. 1934 måtte han på grund af sygdom og overanstrengelse trække sig tilbage fra sine embeder, men ledede en tid en nyoprettet gynækologisk poliklinik på Kbh.s kommunehospital.
Endvidere ledede han stærkt besøgte kurser for studenter og yngre læger over anvendelsen af litterære hjælpemidler ved udarbejdelsen af videnskabelige arbejder.
Han dyrkede tillige selv medicinhistoriske studier (Et bidrag til Fysiologisk Instituts historie, (Bibl. for læger 1951), Den farmakologiske undervisnings historie, 1952).
Udnævnelser: R. 1922. DM. 1928. 
Gammeltoft, Svend Aage (I1024)
 
238 *Student 1904 fra Randers, cand.jur. 1910, 1911-15 fuldmægtig ved Københavns Amts Nordre Birk, 1915 Sagfører på Frederiksberg, 1918 Overretssagfører. Fenger, Poul (I29600)
 
239 *Student 1926 og optaget på Kunstakademiets Arkitektskole september 1927. 1932 var Preben Hansen på et ophold på Sachsische Hochbauschule i Zittau, og året efter vandt han Akademiets lille guldmedalje (for et Koncerthus). 1943 vandt Hansen den store guldmedalje (for en Cirkusbygning).

Han modtog K.A. Larssens og Hustru L.M. Larssens født Thodbergs Legat 1931 og 1934 og Zacharias Jacobsens Legat 1935 og 1942 samt Akademiets store rejselegat 1943-44. Hansen anvendte disse midler på rejser, som 1931 gik til Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien, 1933 Sydamerika og 1935 Nordamerika. Han vandt 1934 C.F. Hansens Opmuntringspræmie for rejseskitser fra Sydamerika. Han var senere i sit liv på yderligere rejser. Han var en meget dygtig tegner og fortsatte med at tegne og illustrere livet igennem.

Preben Hansen var medarbejder hos Frits Schlegel og Edvard Thomsen 1929-36 samt hos Vilhelm Lauritzen og etablerede selvstæn­dig virksomhed 1937.

Samme år var Preben Hansen pressesekretær for Akademisk Arkitektforening. Han blev lærer ved Kunstakademiets Arkitektskole 1941, medlem af Akademiraadet 1953, var professor i bygningskunst ved Akademiet fra 1955 til 1958, hvor han blev udnævnt til kongelig bygningsinspektør. 1978 gik han på pension.

Preben Hansen markerede sig med en lang række store industribygninger, som gav ham et navn som kompromisløs modernist. Siden fik Hansen i kraft af sit embede som kgl. bygningsinspektør en lang række opgaver i efterkrigstiden, hvor opbygningen af velfærdsstaten fordrede nye gymnasier, universiteter og forskningsinstitutioner. 
Hansen, Preben (I3707)
 
240 *Student 1932, Frederiksberg Gymnasium, civilingeniør 1937. Ansat hos Christiani & Nielsen 1938-39, Grün & Bilfinger m.fl. 1939, entreprenørfirmaet Einar Kornerup, Kbh. fra sept 1939, senere medindehaver af firmaet.
Medlem af bestyrelsen for Rationaliseringsaktieselskabet "Erke", og af bestyrelsen for det sociale filantropiske boligselskab "Hjem". 
Kornerup, Povl (I1531)
 
241 *Student 1936 Skt. Jørgens Gymnasium, elev skoleskibet Danmark jun.-nov. 1936, i lære hos A.P.Møller 1937-39, Højere Handelseksamen 1940, speditør hos Nøltingk & Cordes 1940, Albert Jensen A/S 1940-41, Hugo Stinnes 1941-44, KOKS A/S, Prima Kulimport, kontorchef hos hos C.K.Hansen, 1946-68, prokurist hos Dansk Afrikansk Compagni 1968-82, Arne Wittrup 1983, Paradiso RKH 1983-87. Steen, Knud (I136)
 
242 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Barfod, I.E.T. (I124)
 
243 *Student 1962 Gentofte, civ.ing. 1968, medl. af bestyrelsen for Einar Kornerup A/S Kornerup, Hans Henrik (I1539)
 
244 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Jensen, N.L.. (I3067)
 
245 *Student 20.7.1725 fra Horsens, fuldmægtig ved Grev Danneskjold Laurvigs Sømfabrik (jvf. sønnen A.G's petitum). Grønlund, Niels Andersen (I2011)
 
246 *Student fra Ålborg katedralskole 1896, cand.jur. 1902, sagførerfuldmægtig i Kbh. samme år. Assistent i kultusministeriet 1906, konst. fuldmægtig 1914 og fuldmægtig i det nyoprettede undervisningsministerium 1916. Konst. kontorchef i 2. dep. 1921, kontorchef 1923, flyttede 1925 over til 1. dep. og blev 1933 departementschef i 1. departement der behandlede sager vedr. folkeskolen, eksamensskolerne, seminarierne og ungdomsskolerne. Han blev i sin lange embedsperiode et symbol på kontinuiteten i skolens udvikling og har sat sit præg på mange skolelove.
Han blev sekretær i den store skolekommission 1919–23 og formand for de kommissioner, der gik forud for seminarielovene 1930 og 1954, for tilsynslovene 1933 og 1949 samt formand for kommissionen vedr. det sønderjyske skolevæsen 1945. I sit embede stod han vagt om lærernes metodefrihed og hævdede friheden i det pædagogiske liv. Ministeriets opgave var at afstikke rammerne. Denne opfattelse har han givet udtryk for i Håndbog i Lovgivningen om den danske Folkeskole 1950. Hans syn på ministeriets opgaver træder i øvrigt frem i bekendtgørelser og cirkulærer, i Håndbogen fra 1930, 1938 og 1950 samt i de årlige Meddelelser vedr. Folkeskolen og Seminarierne, som han udgav fra 1933. Efter 1937-loven gik han ind for en centralisering af skolevæsenet, der krævede nedlæggelse af mange små landsbyskoler, som det var sket i Sverige. Undervisningsminister Jørgen Jørgensen ønskede dog ikke at gå så konsekvent til værks. Samarbejdet med Jørgen Jørgensen var i øvrigt præget af gensidig respekt. Inden for læreruddannelsen søgte han i over 20 år forgæves at hæve kravene til optagelsesprøven radikalt. Derimod vandt hans tanker om en frigørelse af eksamensformen indpas i 1954-loven, efter at forsøgsundervisning på seminarierne, som han havde fremskyndet 1948, havde vist nye veje. Han var i sin planlægning ikke bange for at bryde med traditionen og mødte 1930 stor modstand mod sine forslag om at nedlægge en del små seminarier. I departementchefstyrets dage 1943–45 hvilede skolen trygt hos ham. De vanskelige år har han beskrevet i Nordisk administrativt Tidsskrift, 1945. En særlig personlig interesse nærede han for faget sløjd, som han dyrkede i sin fritid.
Han var den ideale embedsmand, i mange år ofte iført jaket, altid saglig og nøgtern i forhandlinger. Hans fremtræden var lidt kølig, og selv om han privat var kendt for sit milde væsen kunne han i en forhandlingssituation slå over i bidende ironi. Ingen var dog i tvivl om den varme interesse og den oprigtige respekt, som han nærede for de institutioner, han var sat til at forvalte. Han havde sikker sans for særtilfælde i forvaltningen, men fandt sjældent anledning til at afvige fra gældende bestemmelser. Det princip han lagde til grund for sit arbejde kan sammenfattes i ordene retsindighed, ligelighed og konsekvens. Med sit skarpe intellekt, sin vældige viden om alle skolelovgivningens enkeltdele og sit klarsyn over udviklingslinjer vandt han den største respekt i alle skolekredse.
Storkors af Dannebrog.
Har skrevet "Slægten" (maskinskrevet kopi for familien). 
Barfod, Aage Immanuel Tang (I78)
 
247 *Student fra Birkerød Kostskole 1897, cand.phil. 1898, medarbejder ved "Vort Land" og "Berlingske Tidende" 1898-1901 og korrespondent i USA for samme 1904-10. Aftjent værnepligt ved Søværnet 1899-1901, herunder på togt med "Ingolf" til Vestindien 1900-1901. Ansat i "Nye Danske" 1899-1902, studieophold i Paris 1902-04 (l'Union), 1904-1906-1910 i New York og San Fransisco. Fuldmægtig i Nye Danske 1910-15. Egen Assurandørforretning fra 1915.
Medlem af direktionen for Handels- og Kontoristforeningen i København siden 1926. R af D 21 okt. 1941. 
Bramsen, Axel Ludvig (I3064)
 
248 *Student fra Borgerdydskolen i København 1832, cand. jur. 21-10-1837, overretsprokurator 1849. Har udgivet et par brevformularbøger samt 'Rentekammer-Resolutioner og Lovbestemmelser vedr. det stemplede Papir'
 
Schack, Carl August Restorff (I1180)
 
249 *Student fra Efterslægtselskabets Gymnasium 1926, cand. poly. 1933, Comburtion Engineering, Derby, England 1933. Aftjent værnepligt ved feltartilleriet. Ansat i I Krüger A/S 1934-39, i Adrema 1939-44, medindehaver af Rudolf Rasmussens Snedkerier siden 1944. Rasmussen, Erik Rudolf (I3727)
 
250 *Student fra Gammelholms skole 1902, cand.jur 1908, assistent i justitsministeriet 1909-15, kst. assessor i kriminal- og politiretten 1915-18, assessor 1918-19, statsadvokat for København 1919-32, dommer i østre landsret 1932-38, formand for landsrettens 1. afd. og det københavnske nævningeting 1937, dommer i højesteret 1938-54. Herudover adskillige formandsposter og tillidshverv. S af D. DM. Gammeltoft, Poul Henrik (I3051)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 38» Næste»